Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML
Strona główna Ogłoszenia Konkursy Jonaszki
Jonaszki

minijonaszkiSerdecznie zapraszamy wszystkich studentów i doktorantów Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, do udziału w konkursie na statuetkę dla laureata Konkursu Piosenki Aktorskiej im. Jonasza Kofty – „Jonaszka”, organizowany przez Teatr Muzyczny w Łodzi.

Projekt statuetki „Jonaszek” powinien być zrealizowany przez uczestników konkursu samodzielnie lub pod opieką pedagogów. Projektowi statuetki powinien towarzyszyć projekt dyplomu. Prace konkursowe będą oceniane pod kątem przeznaczenia, wartości artystycznych i estetycznych. Prace można zgłaszać do 8 lutego 2019 r. Miejscem złożenia dokumentów jest pokój nr 503 – Rektorat w głównym budynku Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, ul. Wojska Polskiego 121. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w ciągu 7 dni od posiedzenia Komisji Konkursowej, nie później niż do dnia 12 lutego 2019 r. Wyniki podane zostaną do wiadomości na stronie www.asp.lodz.pl i Teatru Muzycznego w Łodzi. Organizator zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu ogłoszenia wyników. Nagrodą główną w konkursie jest 3.000 zł netto

Harmonogram konkursu

termin składania zgłoszeń uczestnictwa w konkursie: 8 lutego 2019 r.
posiedzenie Komisji Konkursowej: 11 lutego 2019 r.
ogłoszenie wyników konkursu: 12 lutego 2019 r.

Wszystkim uczestnikom życzymy powodzenia

Do Pobrania: