Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML
Jubileusz Pracowni Technik Łączonych

miniSerdecznie zapraszamy do obejrzenia wystawy grafik, które powstawały w ciągu 10 lat istnienia Pracowni Technik Łączonych. Retrospektywna ekspozycja pokaże różnorodne dzieła studentów, którzy w tej pracowni tworzyli i rozwijali się artystycznie. Eksperymentalne techniki i niebanalne tematy prac zachęcają do odwiedzenia ekspozycji.

Wernisaż wystawy odbędzie się 11 grudnia 2018 roku (środę) o godz. 17.00 w Galerii ASP Piotrkowska 68 (Łódź, ul. Piotrkowska 68). Wystawa potrwa do 28 grudnia 2018 roku i jest organizowana na 10-lecie pracowni.

***

Pracownia Technik Łączonych powołana została decyzją Rady Wydziału Grafiki i Malarstwa w 2008 roku na wniosek ówczesnego kierownika katedry prof. Andrzeja M. Bartczaka. Autorska formuła, którą zaproponowałem została zaakceptowana i powierzono mi funkcję kierownika pracowni. Początkowo przyjęta została nazwa Pracownia Druku Cyfrowego i Technik Klasycznych, jednak nie odpowiadała ona w pełni założeniom programowym i Rada Wydziału jeszcze na kilku kolejnych posiedzeniach decydowała o ostatecznej nazwie. W 2010 moim asystentem został dr Paweł Kwiatkowski. Przez 10 lat naszej działalności pracownia ugruntowała swoje miejsce w Katedrze Grafiki Artystycznej, a zainteresowanie i popularność wśród studentów oraz odnoszone sukcesy potwierdziły zasadność i potrzebę jej istnienia. Jako jedyna w kraju o takiej formule dydaktycznej zdobyła uznanie i rozpoznawalność w szeroko pojętym środowisku akademickim i artystycznym.

Wystawa w galerii ASP jest retrospekcją dokonań studenckich w ciągu 10 lat istnienia Pracowni Technik Łączonych. Przedstawiamy na niej różnorodne postawy i koncepcje twórcze, w oryginalnych rozwiązaniach techniczno-warsztatowych zapisane językiem graficznym przez młodych adeptów sztuki.

Chociaż są to prace studenckie prezentują dojrzałość artystyczną i w dużym stopniu profesjonalne umiejętności, dlatego mam nadzieję, że wystawa będzie dla Państwa interesująca i pozostawi w pamięci jak najlepsze wrażenia estetyczne.

Za możliwość zaprezentowania dorobku naszej pracowni serdecznie dziękuję, w imieniu studentów, absolwentów, asystenta i moim, Pani Rektor prof. Jolancie Rudzkiej Habisiak. Składam również serdeczne podziękowania Pani Małgorzacie Zawadzie oraz wszystkim, którzy zaangażowali się w organizację tej wystawy.

Kierownik Pracowni Technik Łączonych
prof. Sławomir Ćwiek

***

(...) Obecne tendencje w sztuce, naznaczone priorytetem oryginalności, indywidualizmu, a czasem nawet skrajnego subiektywizmu wywierają na twórcach presję, domagając się obrazów wyjątkowych, o niespotykanych, unikalnych cechach, co oznacza ciągłe poszukiwania i eksperymentowanie. Bogactwo pojawiających się nowości technologicznych szybko wchłaniane jest przez graficzny warsztat, dając najlepszą szansę realizacji tych celów. Możliwość korzystania z szerokiego wachlarza rozwiązań techniczno-formalnych jest dla twórców otwarciem inspirującej przestrzeni do nowatorskich działań twórczych, realizacji śmiałych koncepcji i kształtowania własnego języka artystycznej wypowiedzi.

W poszukiwaniach i graficznym eksperymentowaniu pierwszoplanową rolę odgrywa proces łączenia technik, który stwarza idealne warunki i praktycznie nieograniczone możliwości penetracji formalno-stylistycznych. Pozwala to grafice artystycznej wyjść poza przypisane jej standardy i narzucać własny wyraz artystyczny, właściwy estetyce naszych czasów. Z pewnością dlatego metoda ta cieszy się powszechną akceptacją i tak dużą popularnością wśród twórców. Szerokie otwarcie druku artystycznego jest właściwą odpowiedzią na zapotrzebowanie współczesnej kultury wizualnej, jednak tylko wtedy, gdy nie odcina się ono od ciągłości dziedziczenia wartości kształtujących na przestrzeni dziejów sztukę europejską. Rezygnacja z podstaw wielowiekowego dorobku w przedstawianiu świata widzialnego i odczuwalnego mogłaby doprowadzić do trywializacji przekazu artystycznego i sprowadzenia go na najniższe poziomy artystycznej rzeczywistości. To właśnie zachowanie aksjologicznej niezmienności pozwala grafice artystycznej zajmować dzisiaj ważną i znaczącą pozycję w sztuce.
Jest to też jedno z głównych założeń, na którym oparty jest program dydaktyczny Pracowni Technik Łączonych. (...)

(...) Celem Pracowni jest przygotowanie studentów do samodzielnej pracy twórczej, w której przy użyciu wszystkich dostępnych technik druku będą mogli realizować własne koncepcje artystyczne w zakresie grafiki warsztatowej, w sposób stanowiący źródło satysfakcji zawodowej. Skuteczna realizacja programu dydaktycznego wymaga poświęcenia szczególnej uwagi pielęgnowaniu suwerennej swobody twórczej, niezależnej od doraźnych wpływów, stereotypów ikonograficznych i schematów stylistycznych obecnych w dzisiejszej, popularnej kulturze wizualnej i wypaczających prawdziwy sens pojęcia grafiki artystycznej. Taka postawa jest solidnym fundamentem dla przeprowadzenia efektywnego procesu edukacyjnego, postawienia odpowiednich wymagań i znalezienia płaszczyzny porozumienia w relacji pedagog – student. (...)

(Fragmenty programu dydaktycznego Pracowni Technik Łączonych)

Serdecznie zapraszamy!

plakat