Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML
Strona główna Ogłoszenia Wydarzenia Odnawialna przestrze...
Odnawialna przestrzeń projektowania 2.0

miniW dniach 29-30 listopada 2018 roku w Centrum Nauki i Sztuki Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, w ramach wydarzenia ECO MAKE 2018, odbędzie się międzynarodowa konferencja naukowa pt. “Odnawialna przestrzeń projektowania 2.0”.


Konferencja, której hasłem przewodnim jest „Człowiek odpowiedzialny”, zakłada następujące panele:

I - PROJEKTOWANIE ODPOWIEDZIALNE, CZYLI JAKIE?
II - MATERIAŁY PRZYSZŁOŚCI
III - ZRÓWNOWAŻONA PRZESTRZEŃ PUBLICZNA
IV - ODPOWIEDZIALNY BIZNES

Celem konferencji jest uświadomienie środowiskom związanym ze sztuką i projektowaniem, jak ważny jest aspekt ekologiczny w twórczości, biznesie i codziennym życiu. Uczestnikami paneli będą wybitni eksperci, przedstawicie środowisk artystycznych, projektowych, biznesowych oraz związanych z działalnością społeczną z Polski i zagranicy. Do udziału w dyskusjach zaprosiliśmy m.in. artystów i projektantów z Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, naukowców z Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach i Uniwersytetu Alberta w Kanadzie, artystów z Londynu, działaczy z Zamku Cieszyn, przedstawicieli Biura Strategii Miasta Urzędu Miasta Łodzi i Departamentu Przedsiębiorczości Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, firmy Moratex, Dell, Nosalowy Dwór, Biotechnika, społeczników z Fundacji Bęc Zmiana i Fundacji Sendzimira. Eksperci uczestniczący w każdym z czterech paneli będą brali udział w moderowanych dyskusjach dotyczących zagadnień z danego zakresu. Szczegółowy opis każdego panelu wraz z hasłami przewodnimi znajduje się harmonogramie konferencji (plik do pobrania).

Konferencję rozpocznie wykład prof. dr. hab. Piotra Skubały (Uniwersytet Śląski, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Katedra Ekologii) pt. “Wkraczamy na planetarną terra incognita” oraz wykład wygłoszony przez gościa specjalnego Otto van Veena (Konsula Honorowego Polski w Holandii) pt. “How to Create the Responsible Human”.

HARMONOGRAM SESJI POSTEROWYCH w ramach konferencji pt. „Odnawialna przestrzeń projektowania 2.0”.

Wszystkie wymienione niżej tematy zostaną zaprezentowane w postaci prezentacji multimedialnych.


29 listopada 2018 r.

miejsce: Aula Centrum Promocji Mody ASP w Łodzi (ul. Wojska Polskiego 121)

godz. 13.30
Ada Florentyna Pawlak (Uniwersytet Łódzki) – Technologie ucieleśnień. Sztuczna inteligencja i transhumanizm jako narzędzia projektowe

godz. 14.00
dr inż. Jan Godlewski – Rola wzornictwa w projektowaniu odpowiedzialnego biznesu na przykładzie marki Mixed Works


30 listopada 2018 r.

miejsce: pracownia komputerowa Centrum Nauki i Sztuki ASP w Łodzi (ul. Wojska Polskiego 121)

godz. 13.00
dr Tomasz Zmyślony (ASP Gdańsk) – Architektura odzysku i materiałów niskoprzetworzonych własne realizacje i projekty koncepcyjne

godz. 13.30
mgr Dominik Nogala (Uniwersytet Łódzki) – Aplikacje mobilne w przestrzeni miast

Do pobrania:
Harmonogram konferencji
Formularz zgłoszeniowy