Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML
Obrazy światła

miniobrazySerdecznie zapraszamy na wystawę pt. „Obrazy światła”, prezentującą projekcje kinetyczne powstałe w Pracowni Obrazu Cyfrowego Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi. Wystawę towarzyszącą tegorocznemu Light Move Festival będzie można oglądać w Galerii ASP Piotrkowska 68 w dniach 28-30 września 2018 r. w godzinach 19:00 - 24:00.


Pracownia Obrazu Cyfrowego usytuowana w Katedrze Kompozycji na Wydziale Grafiki i Malarstwa ASP im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, prowadzona jest od 2016 roku przez prof. Lesława Miśkiewicza i dr. Krzysztofa Guzka. W pracowni realizowany jest autorski program koncentrujący się wokół unikalnych cech obrazu cyfrowego, jakimi są zmienność w czasie, generatywność i interaktywność. Projekty realizowane w pracowni z zastosowaniem nowoczesnych technik informatycznych oraz projekcji przestrzennych stanowią oryginalny język multimedialnej wypowiedzi artystycznej.

Podczas wystawy zaprezentowane zostaną obrazy kinetyczne autorstwa Michaliny Chełmińskiej, Anny Dauenhauer, Moniki Gregulskiej, Krzysztofa Guzka, Iwo Kozubala, Magdaleny Radziszewskiej i Weroniki Walisiewicz. Wśród prac będzie można oglądać videomappingi na modelu budynku Akademii Sztuk Pięknych z muzyką Karola Stolarka oraz kolekcję obrazów generatywnych. Widzowie będą mogli również współtworzyć obraz reagujący na dźwięk, a także zobaczyć proceduralne obrazy inspirowane kalendarzem.

plakat