Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML
DyploMy 2017

miniW przestrzeniach Galerii Międzynarodowego Stowarzyszenia Bursztynników Polskich w Gdańsku (ul. Warzywnicza 1) do połowy sierpnia można oglądać Wystawę „DyploMy 2017” – prezentującą prace dyplomowe studentów Katedry Biżuterii Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi. Jest to przegląd zrealizowanych w ubiegłym roku kolekcji z Pracowni Biżuterii dr Sergiusza Kuchczyńskiego i Pracowni Form Złotniczych prowadzonych przez prof. Andrzeja Bossa i dr hab. Ewę Effenberg.

Tematyka prac, rodzaj użytych materiałów i technologii jest bardzo różnorodny. Indywidualnie dobierane przez studentów źródła inspiracji i sposoby wyrażania siebie poprzez sztukę projektową powodują, że wystawa pozwala przyjrzeć się niezwykle zróżnicowanym dziełom z dziedziny biżuterii artystycznej. Wynika to z indywidualnych predyspozycji dyplomantów i wykorzystania właściwych środków plastycznych adekwatnych do prezentowanych problemów. Część z nich to gotowe oferty do wdrożenia na rynek, część to bardzo osobiste wypowiedzi artystyczne. Poprzez prezentowane prace widać osobowości dyplomantów, ich różnorodne obszary zainteresowań i fascynacji. Wśród kolekcji znajdziemy niezwykle poetyckie prace, mogące odgrywać rolę rekwizytów teatralnych, symboliczne obiekty odnoszące się do dawnych legend poszukiwaczy złota, biżuteryjne maski będące odzwierciedleniem chorób psychicznych, ale także inspirowane rokokowym stylem naszyjniki, gotowe do założenia przez współczesne kobiety. Na wystawie prezentowane są prace Kingi Bagnowskiej, Magdaleny Kowalczyk, Joanny Mach, Katarzyny Ratajczyk, Patrycji Sieńkowskiej, Doroty Staniec i Yulii Stoliarchuk. Są to kolekcje dyplomowe na poziomie licencjackim i magisterskim.