Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML
Rusza Prime Time 2018

ASP logo miniRozpoczynamy przygotowania do wystawa i konkurs najlepszych dyplomów Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi – PRIME TIME 2018, pokazu najlepszych prac dyplomowych łódzkiej ASP jakie powstałym w roku akademickim 2017/2018. Ekspozycja jest również formą promowania absolwentów poprzez stworzenie im szansy bezpośredniego kontaktu z przyszłym pracodawcą oraz mediami.

Wydziałowe Komisje Dyplomowe nominują dyplomy do Wydziałowych Podkomisarzy, wypełniając kartę nominacji. Karta ta musi być również podpisana w dniu obrony przez dyplomanta.

Dyplomanci, którzy uzyskali tę nominację, składają wymagane dokumenty do Wydziałowych Podkomisarzy Konkursu.

Do pobrania: