Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML
K. Wawrzyniak & A. Habisiak-Matczak - finisaż

miniala


Prof. Jolanta Rudzka-Habisiak
Rektor Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi
oraz
Marek Cieślak
Prezes Bionanoparku
serdecznie zapraszają
na finisaż wystawy

„Krzysztof Wawrzyniak & Alicja Habisiak-Matczak”,

który odbędzie się w poniedziałek, 12 marca 2018 roku
o godzinie 17.00
w BIONANOPARKu
w Łodzi przy ul. Dubois 114/116Na trwającej od września 2015 roku wystawie prezentowane są linoryty prof. Krzysztofa Wawrzyniaka oraz grafiki w technikach wklęsłodrukowych dr hab. Alicji Habisiak-Matczak. Kuratorem wystawy jest prof. ASP Witold Warzywoda. Podczas finisażu zostanie zaprezentowany katalog z tekstami krytycznymi dra Dariusza Leśnikowskiego. Wystawa jest owocem współpracy pomiędzy Akademią Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi a Bionanoparkiem Sp. Zoo. Finisaż dedykowany jest pamięci Prof. Krzysztofa Wawrzyniaka.


***

Krzysztof Wawrzyniak

Krzysztof Wawrzyniak urodził się 10 września 1954 roku w Łasku, zmarł 13 października 2016 roku w Łodzi. W 1974 roku ukończył Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Łodzi. W latach 1974–1979 studiował w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Łodzi (obecnie Akademia Sztuk Pięk­nych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi) na Wydziale Grafiki. Dyplom, zrealizowany w Pracowni Technik Drzeworytniczych prof. Andrzeja Bartczaka oraz w Pracowni Malarstwa prof. Stanisława Fijałkowskiego, obronił w 1979 roku.

Od 1983 roku był pracownikiem dydaktycznym macierzystej uczelni. W latach 1994–1998 kierował Pracownią Rysunku na Wydziale Grafiki i Ma­larstwa, a od 1998 roku – Pracownią Technik Wklęsłodrukowych na Wydziale Grafiki i Malarstwa w Katedrze Grafiki Warsztatowej. W 2001 roku, po nada­niu tytułu profesora sztuk plastycznych, objął stanowisko profesora zwyczaj­nego Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi.

W latach 2006–2015 pięciokrotnie prowadził Międzynarodowe Sympo­zjum Graficzne dla studentów ASP w Łodzi w Międzynarodowym Centrum Sztuki KAUS w Urbino. Był kuratorem wielu wystaw grafiki, m.in. wystawy „Drogi Grafiki Współczesnej – z Łodzi do Urbino”, która miała miejsce w 2005 roku w Galerii Kobro Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, w Museo della Stam­pa w Soncino oraz w Casa Natale di Raffaello w Urbino. Był kuratorem licz­nych wystaw prac studentów, m.in. „Urbino z Wiszącego Ogrodu” w Galerii Miejskiej w Łodzi (2007), „Rape of Europe – symultaniczna wystawa grafiki w Łodzi, Lizbonie Utrechcie i Barcelonie” (2013) oraz „Rhinos are coming – symultaniczna wystawa grafiki w Łodzi, Lizbonie, Porto Allegre i Cape Town” (2014). W 2013 roku uczestniczył w Międzynarodowej Konferencji Graficz­nej „Rape of Europe” na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu w Lizbonie.

W latach 2013–2015 trzykrotnie prowadził kurs technik wklęsłodruko­wych w ramach Letnich Międzynarodowych Kursów Grafiki i Tkaniny Arty­stycznej (PATA) w Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi.

Krzysztof Wawrzyniak był członkiem Międzynarodowego Stowarzysze­nia Artystów Drzeworytniczych XYLON z siedzibą w Szwajcarii oraz człon­kiem Stowarzyszenia Międzynarodowe Triennale Grafiki w Krakowie.

Od 1979 roku wziął udział w ponad 200 wystawach zbiorowych, środo­wiskowych, prezentacjach sztuki polskiej zagranicą oraz w wystawach mię­dzynarodowych, między innymi w Łodzi, Cul-des-Sarts, Couvin, Winterthur, Krakowie, Katowicach, Kanagawie, Tama i Tokio. Był także autorem ponad 20 wystaw indywidualnych.

Uhonorowany wieloma nagrodami i wyróżnieniami, m.in. I nagrodą Inter­grafia 1986 w Katowicach; nagrodą na Międzynarodowym Triennale Grafiki w Krakowie (1991); nagrodą na 1. Triennale Grafiki Polskiej w Katowicach.

Jego prace znajdują się w wielu prestiżowych zbiorach, m.in. w Łodzi, Krakowie, Cul-des-Sarts w Couvin, Londynie, Wiedniu i Chicago. (.....)Alicja Habisiak Matczak

Alicja Habisiak-Matczak urodziła się w 1978 roku w Piotrkowie Trybunalskim. W latach 1997-2002 studiowała na Wydziale Grafiki i Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi. W 2002 roku obroniła dyplom z wyróżnieniem w Pracowni Technik Wklęsłodrukowych prof. Krzysztofa Wawrzyniaka.

W 2003 roku uzyskała stypendium Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Rządu Włoskiego i odbyła półroczny staż graficzny w Akademii Sztuk Pięknych w Urbino oraz w Międzynarodowym Centrum Grafiki KAUS w Urbino. W latach 2002-2011 była asystentką w Pracowni Podstaw Kompozycji prowadzonej przez dr hab. Danutę Wieczorek na Wydziale Grafiki i Malarstwa ASP w Łodzi, od 2011 do 2016 roku była adiunktem w Pracowni Technik Wklęsłodrukowych prof. Krzysztofa Wawrzyniaka. Od listopada 2016 roku jest kierownikiem tej pracowni.

W latach 2004-2006 doskonaliła swoje umiejętności dydaktyczne i warsztatowe jako asystentka na Letnich Międzynarodowych Kursach Grafiki Artystycznej KAUS w Urbino. Od 2013 roku wraz z Giuliano Santinim jest koordynatorem Letnich Międzynarodowych Kursów Grafiki i Tkaniny Artystycznej PATA w ASP w Łodzi, których pięć edycji cieszyło się dużym powodzeniem wśród artystów z całego świata.

W 2009 roku obroniła swoją pracę doktorską: Perspektywy – cykl grafik i rysunków na temat przestrzeni miejskiej i uchwałą Rady Wydziału Grafiki i Malarstwa macierzystej uczelni uzyskała stopień doktora sztuk pięknych. We wrześniu 2015 roku uzyskała stopień doktora habilitowanego. W 2013 roku zrealizowała badania w ramach dotacji MNiSW pod nazwą: Badanie głębokiego trawienia blach cynkowych i miedzianych metodą akwatinty solnej. W 2016 roku wspólnie z prof. Krzysztofem Wawrzyniakiem, prof. Witoldem Warzywodą oraz dr Tomaszem Matczakiem przeprowadziła badania nad wykorzystaniem blach żelaznych w druku wklęsłym i druku płaskim.

Jest autorką 18 wystaw indywidualnych w Łodzi, Warszawie, Urbino, Rzymie, Fano i Wageningen. Uczestniczyła w ponad 140 ogólnopolskich i międzynarodowych wystawach grafiki warsztatowej i rysunku w takich miastach, jak: Acqui-Terme, Bangkok, Cluj, Douro, Kair, Katowice, Kochi, Kyoto, Łódź, Nowy Jork, Olsztyn, Rzym, Sarcelles, Tokio, Trois-Rivieres czy Varna. Zdobyła 14 nagród i wyróżnień na konkursach w Polsce, Rumunii, Hiszpanii, we Włoszech i w Kanadzie.

Brała udział w międzynarodowych konferencjach grafiki, takich jak: „Rape of Europe” w Lizbonie (2013) i „Rhinos Are Coming” w Porto Allegre (2014), „Pure Print” w Porto (2015), „Carmo, Chiado and The Respublica Litteraria” w Paryżu i Lizbonie (2017).

W 2007 roku została laureatką Programu Stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Młoda Polska” dla wyróżniających się polskich artystów młodego pokolenia, w 2013 roku została stypendystką Instytutu im. Adama Mickiewicza w Warszawie.

Od 2010 roku jest członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Grafików – AMIGRAV z siedzibą w Montrealu. Jest także członkiem Stowarzyszenia Międzynarodowe Triennale Grafiki w Krakowie. Jest opiekunem Koła Naukowego „Eksperymentarium” studentów Pracowni Technik Wklęsłodrukowych oraz Pracowni Technik Litograficznych (razem z dr. Tomaszem Matczakiem), prowadzi także Galerię Grafiki Studenckiej „Pomiędzy” na macierzystym wydziale. Jest organizatorką międzynarodowych sympozjów graficznych w Urbino oraz kuratorką ponad 80 wystaw grafiki artystycznej.

 

plakat

Krzysztof Wawrzyniak & Alicja Habisiak-Matczak - finisaż Krzysztof Wawrzyniak & Alicja Habisiak-Matczak - finisaż Krzysztof Wawrzyniak & Alicja Habisiak-Matczak - finisaż
Krzysztof Wawrzyniak & Alicja Habisiak-Matczak - finisaż Krzysztof Wawrzyniak & Alicja Habisiak-Matczak - finisaż Krzysztof Wawrzyniak & Alicja Habisiak-Matczak - finisaż

Więcej zdjęć z wystawy na FLICKR.COM