Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML
Strona główna Ogłoszenia Wydarzenia Konferencja naukowa ...
Konferencja naukowa „Awangarda i Awangardy”

awangarda plakat miniSerdecznie zapraszamy na Ogólnopolską Konferencję Naukową Awangarda i Awangardy organizowaną przez Akademię Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, Katedrę Historii Sztuki Uniwersytetu Łódzkiego oraz Łódzkie Towarzystwo Naukowe, która odbędzie się w dniach 14–15 listopada 2017 roku. Obrady, w których wezmą udział badacze z dziewięciu polskich ośrodków naukowych i artystycznych, odbywać się będą w auli Centrum Promocji Mody Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego.

Słowo „awangarda” w liczbie pojedynczej odnoszone jest zwykle do Wielkiej Awangardy z początków XX wieku. Użycie go w liczbie mnogiej zwraca uwagę na inne nowatorskie zjawiska artystyczne, które pojawiały się w XX wieku i jakie występują obecnie. Czasami stosowanie go w drugi z wymienionych sposobów uważane jest za zbyt szerokie lub nawet błędne, jednak pojawia się na tyle często, że nie można go zlekceważyć. W Roku Awangardy proponujemy przyjrzenie się zarówno Awangardzie, jak i Awangardom.

awangarda plakat

PROGRAM

14 listopada 2017 (wtorek)

10.00 – otwarcie konferencji

10.30–12.00 PANEL I

10.30–10.50 – Czym jest dziś awangarda, dr Łukasz Guzek (Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku)
10.50–11.10 – Awangarda. sztuka jako teoria, prof. dr hab. Grzegorz Sztabiński (Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi)
11.10–11.30 – Awangarda jako ruch w kierunku teraźniejszości, mgr Maja Piotrowska (Uniwersytet Warszawski)
11.30–12.00 – DYSKUSJA
12.00–12.15 – PRZERWA KAWOWA

12.15–13.45 PANEL II

12.15–12.35 – Las Meninas – narracja przez wieki, Sidey Myoo/prof. dr hab. Michał Ostrowicki (Uniwersytet Jagielloński)
12.35–12.55 – Duchowość sztuki po Kandinsky’m, prof. dr hab. Maria Popczyk (Uniwersytet Śląski)
12.55–13.15 – Awangarda przeciw awangardzie, prof. dr hab. Ryszard Kluszczyński (Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi, Uniwersytet Łódzki)
13.15–13.45 – Dyskusja
13.45–14.45 – Obiad/Lunch

14.45–16.45 PANEL III

14.45–15.05 – Subwersywne strategie artystycznej awangardy wobec kryzysu nowoczesnego doświadczenia prof. dr hab. Iwona Lorenc (Uniwersytet Warszawski)
15.05–15.25 – Adorno i praktycznie bezużyteczna sztuka, czyli autonomia zamiast awangardy, dr Rafał Czekaj (UMCS w Lublinie)
15.25–15.45 – Transit Monumental – Droga niepodległości – estetyka w projektach tożsamościowych późnej nowoczesności, mgr Tomasz Szczepanek (Uniwersytet Warszawski)
15.45–16.05 – Moda jako Inny sztuki. Miejsce projektowania ubioru w twórczości awangardowej a współczesność, dr Magdalena Samborska (Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi)
16.05–16.35 – Dyskusja
16.35–16.50 – Przerwa kawowa

16.50–18.40 PANEL IV

16.50–17.10 – Awangardyści i prymitywizm, dr hab. Aneta Pawłowska, prof. UŁ (Uniwersytet Łódzki)
17.10–17.30 – Czy możemy mówić o współczesnej awangardzie w innych kulturach niż kultura Zachodu? Na podstawie współczesnej sztuki w republice Południowej Afryki, dr Aleksandra Łukaszewicz – Alcaraz (Akademia Sztuki w Szczecinie)
17.30–17.50 – Antropofagia jako koncepcja brazylijskiej awangardy końca lat 20. XX w. Pomiędzy historią, mitem i koncepcją artystyczną, dr Ewa Kubiak (Uniwersytet Łódzki)
17.50–18.10 – Międzywojenna twórczość Izraela Lejzerowicza wobec dokonań środowiska "nowej sztuki" w Łodzi, dr Irmina Gadowska (Uniwersytet Łódzki)
18.10–18.40 – Dyskusja

15 listopada 2017 (środa)

9.00–10.45 PANEL V

9.00–9.20 – Intermedialność awangardy albo awangarda intermedialności. Próba odpowiedzi na pytanie „Czy awangarda jest intermedialna?, dr Konrad Chmielecki (Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi)
9.20–9.40 – Intermedialność i performatywność w kontekście sztuki performance’u, dr Lilianna Bieszczad (Uniwersytet Jagielloński)
9.40–10.00 – Digitalny performans a awangardowe podziały artystyczne, dr Paulina Sztabińska (Uniwersytet Łódzki)
10.00–10.20 – Między znakiem a słowem we współczesnej polskiej „literaturze HTML”. Postawangardowi spadkobiercy modernistycznej typografii, prof. UŁ dr hab. Aneta Pawłowska (Uniwersytet Łódzki) i dr Anna Wendorff (Uniwersytet Łódzki)
10.20–10.45 – Dyskusja
10.45–11.00 – Przerwa kawowa

PANEL VI (11.00–12.50)

11.00–11.20 – Bauhaus – szkoła, która stała się awangardą, dr Dominika Łarionow (Uniwersytet Łódzki)
11.20–11.40 – Awangardowe korzenie polskiego designu w latach 1949-1956. Kilka spostrzeżeń, dr Aleksandra Sumorok (Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi)
11.40–12.00 – Projektowanie utopii. Awangardowa architektura a procesy modernizacyjne, dr inż. arch. Błażej Ciarkowski (Politechnika Łódzka)
12.00–12.20 – Poza narracją. Pozbawione funkcji obiekty architektoniczne modernistycznego dziedzictwa jako pole estetycznej autonomii mieszkańców, dr Jakub Perti (Uniwersytet Jagielloński)
12.20–12.50 – Dyskusja
12.50 – Podsumowanie i zakończenie konferencji
13.00 – Wernisaż wystawy Awangarda i awangardy. Tradycje awangardy w dziejach łódzkiej PWSSP/ASP
14.00 – Spotkanie z dr Bożeną Kowalską – Tradycja polskiej awangardy

Komitet honorowy:

Prof. dr hab. Jolanta Rudzka-Habisiak (Rektor Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego)
Prof. dr hab. Antoni Różalski (Rektor Uniwersytetu Łódzkiego; Prezes Łódzkiego Towarzystwa Naukowego)
Prof. dr hab. Maciej Kokoszko (Dziekan Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu Łódzkiego)
Prof. nadzw. dr hab. Piotr Gryglewski (Kierownik Katedry Historii Sztuki Uniwersytetu Łódzkiego)
Dr Przemysław Wachowski (Dziekan Wydziału Sztuk Wizualnych Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi)
Prof. dr hab. Iwona Lorenc (Uniwersytet Warszawski)
Prof. dr hab. Teresa Pękala (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Prof. dr hab. Krystyna Wilkoszewska (Uniwersytet Jagielloński)
Prof. dr hab. Grzegorz Dziamski (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Prof. dr hab. Roman Kubicki (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Komitet naukowo-organizacyjny:

Kierownicy konferencji: prof. dr hab. Grzegorz Sztabiński (ASP Łódź); dr Paulina Sztabińska (UŁ)
Sekretarze konferencji: dr Aleksandra Sumorok (ASP Łódź); dr Irmina Gadowska (UŁ)