Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML
Strona główna S Dorota Salska

Galeria wykładowców

dorota salska

Wydział Tkaniny i Ubioru
Dorota Salska

Dr Dorota Salska – projektantka Kierownik Pracowni Projektowania Bielizny i Stroju Rekreacyjnego. Ukończyła z wyróżnieniem Akademię Sztuk Pięknych, Wydział Projektowania Tkaniny i Ubioru. W 2015r. uzyskała stopień doktora sztuki w dziedzinie sztuk plastycznych, w dyscyplinie artystycznej sztuki projektowe. Od 2016 r. została zatrudniona na stanowisku Adiunkta.

W 2016 r. otrzymała nagrodę Marszałka Województwa Łódzkiego w XVII edycji konkursu za najlepsze rozprawy habilitacyjne i doktorskie związane z województwem łódzkim.

Doktorska kolekcja „KSZTAŁTY OCHRONNE – kolekcja bielizny formująca nowe kształty sylwetki dla kobiet po mastektomii piersi” jest najpoważniejszym projektem autorskim w karierze dr Doroty Salskiej. Jest nową estetyką ubioru, która dodatkowo, oprócz udogodnień czysto funkcjonalnych, jest formą odpowiedzi na potrzeby natury psychiczno-społecznej.

Dr Dorota Salska jest projektantką legitymującą się znaczącym dorobkiem zawodowym. Od kilkunastu lat jest ściśle związana z polskim przemysłem bieliźniarskim. Jest autorką kilku tysięcy modeli bielizny damskiej wdrożonych do produkcji w latach 2003 – 2016.

…W mojej codziennej pracy proces projektowy poprzedza proces analityczny w trakcie którego wygenerowane zostają wszystkie problemy projektowe dotyczące kwestii użytkowych i funkcjonalnych. Wyniki moich działań przekładają się na konkretne założenia projektowe dotyczące rozwiązań konstrukcyjnych, technicznych i technologicznych…