Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML
FORMY MALARSKIE

miniaturkaSerdecznie zapraszamy na wernisaż wystawy pt. "FORMY MALARSKIE", który odbędzie się w dniu 20 grudnia 2016 r. (wtorek) o godzinie 15.15 w Galerii Pod Napięciem działającej na na Wydziale Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej (ul. Stefanowskiego 18/22 budynek a10). Na wystawie prezentowane będą prace uczestników Akademii Kreatywnego Seniora Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Ekspozycja będzie czynna do 16 stycznia 2016 r.Autorami eksponowanych prac są:

 • Elżbieta Będkowska
 • Hanna Bielawska-Tomaszewska
 • Aleksandra Chmielewska
 • Barbara Furmańczyk
 • Zofia Jabłońska
 • Elżbieta Jaguszewska
 • Jadwiga Kapryńska
 • Danuta Krajewska-Pietrasik
 • Hanna Krzyżanowska-Skowron
 • Teresa Małowiejska
 • Zofia Muchowicz
 • Stanisław Ojrzyński
 • Lucyna Opas-Rędzikowska
 • Elżbieta Partyka
 • Marita Poniatowska
 • Grażyna Rakowska
 • Ewa Roj
 • Renata Sobczak
 • Jadwiga Sroczyńska
 • Alicja Śmiszkiewicz - Skwarska
 • Krystyna Zarzycka

Akademia Kreatywnego Seniora stanowi jednostkę działającą w strukturze Uczelni, skupioną przy Wydziale Tkaniny i Ubioru Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Jest to rodzaj Uniwersytetu Trzeciego Wieku, ale o charakterze ściśle związanym z artystycznym profilem Uczelni. AKS funkcjonuje na Akademii od października 2014 roku.
Akademia Kreatywnego Seniora prowadzi działalność edukacyjną w ramach systemu kształcenia skierowaną do osób dojrzałych, które odczuwają potrzebę poszerzania umiejętności i wiedzy, rozwoju intelektualnego, aktywności społecznej, uczestniczenia w szeroko rozumianym życiu kulturalnym oraz łączenia i wymiany doświadczeń pokoleniowych.
Program kształcenia obejmuje wiedzę z zakresu szeroko pojętych nauk humanistycznych z zakresu sztuki i działań z obszaru sztuk wizualnych. Metody pracy i tematyka podejmowana w AKS nastawione są na aktywność, kreatywność i samodzielność Uczestników oraz dostosowane są do ich potrzeb i zainteresowań.
Koordynatorem Akademii Kreatywnego Seniora jest mgr Magdalena Kacperska, asystent w Pracowni Malarstwa i Rysunku na Wydziale Tkaniny i Ubioru.
Uczestnicy AKS biorą udział w zajęciach w systemie semestralnym. Warsztaty i wykłady odbywają się w systemie dziennym, średnio trzy razy w tygodniu. Zajęcia prowadzone są przez wykładowców Akademii Sztuk Pięknych, którzy swoją wiedzą i umiejętnościami dzielą się z uczestnikami AKS.
Kreatywni Seniorzy biorą czynny udział w życiu kulturalnym Uczelni (wystawy, pokazy, Gala Dyplomowa, Festiwal Eco Made itp.). Odwiedzają wystawy, muzea i uczestniczą w warsztatach np. w Centralnym Muzeum Włókiennictwa. Swoje umiejętności rozwijają w czasie zajęć na Uczelni, ale także w czasie plenerów poza terenem Łodzi. Od 2015 roku Akademia Kreatywnego Seniora bierze udział w łódzkich Senioraliach, organizując na terenie Uczelni warsztaty, wykłady oraz zwiedzanie Uczelni.
Uczestnicy AKS mieli możliwość udziału w zajęciach z: malarstwa, rysunku, grafiki warsztatowej (druk płaski i wypukły), sztuki papieru oraz medium-papier, druku na tkaninie, fotografii, kompozycji, podstaw grafiki komputerowej, ilustracji. Uczestniczyli także w wykładach teoretycznych z historii sztuki, historii grafiki i fotografii oraz percepcji.
Dzięki uprzejmości Rektora Politechniki Łódzkiej prof. Sławomira Wiaka oraz prof. Andrzeja Lecha Koszmidera opiekuna Galerii Pod Napięciem, Uczestnicy AKS mogą zaprezentować swoje prace malarskie powstałe w latach 2015-16.
Na wystawie możemy zobaczyć realizacje powstałe w czasie zajęć z malarstwa, prowadzonych przez mgr Magdalenę Kacperską. Prace zostały wykonane w różnych technikach od pasteli, przez farby wodne - akwarele, akryle, tempery i farby olejne.
Inspiracją do powstania szkiców i obrazów jest szeroko rozumiana otaczająca nas rzeczywistość. Elementem dominującym są martwe natury, na podstawie których Uczestnicy AKS kreowali własną wizję malarską. Celem ćwiczeń w pracowni było wzbogacanie świadomości plastycznej Uczestników o wiedzę i doświadczenia wynikające z obserwacji zestawionych ze sobą elementów układu plastycznego.
Zadaniem tego typy warsztatów jest kształtowanie umiejętności postrzegania wpływu zmienności światła na kolor i formę, różnorodności zjawisk światłocieniowych, przestrzennych i malarskich wynikających ze specyfiki obserwacji natury. Tego typu zajęcia skłaniają Uczestnika do szybkiej i trafnej decyzji malarskiej i rysunkowej oraz zapisu ulotnego wrażenia.
Szczególne podziękowania należą się dr. hab. Jakubowi Balickiemu, za pomoc i organizację wystawy, mgr Agacie Materowicz za tekst do katalogu oraz mgr. Piotrowi Gryzowi za opracowanie graficzne katalogu.

mgr Magdalena Kacperska

 

https://www.facebook.com/events/1709812006001215/

http://galeriapodnapieciem.asp.lodz.pl

plakat

01 02 03
04 05 06
07 08 09

 Więcej zdjęć z wernisażu: flickr.com