Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML
Strona główna Katedra Ubioru
Katedra Ubioru

Katedra Ubioru, działająca w ramach Wydziału Tkaniny i Ubioru, jest jedyną tego typu katedrą w wyższym szkolnictwie artystycznym w Polsce. Istnieje już ponad 40 lat, ulegając różnym przemianom strukturalnym i programowym, ale zawsze zachowując swe podstawowe cele:

  • kształcenie projektantów ubioru o wysokich kwalifikacjach - przygotowanych do pracy w przemyśle odzieżowym, a także do prowadzenia indywidualnej działalności twórczej,
  • prowadzenie prac badawczo-artystycznych w zakresie szeroko rozumianego ubioru,
  • rozwój istniejącej i kreowanie przyszłej kadry pracowników naukowo-dydaktycznych.

Podstawową zasadą w dydaktyce Katedry jest stwarzanie warunków do czynnego studiowania, głównie poprzez problemowe ujmowanie zadań stawianych studentom. Pozwala to na wykształcenie u nich umiejętności "uczenia się" zamiast stereotypowego "nauczania". W ten sposób dąży się do ukształtowania odpowiedniej twórczej i aktywnej osobowości.

Drugą zasadą jest równoległość kształcenia ogólnoplastycznego poprzez malarstwo, rzeźbę, rysunek i inne media oraz kształcenia specjalistycznego, w trakcie którego student praktycznie rozwiązuje problemy z zakresu projektowania i prezentacji ubioru.

Pojęcie ubioru jest traktowane bardzo szeroko i obejmuje wszystkie elementy tworzące go w odniesieniu do funkcji, jakie ma spełniać. Cele i zasady dydaktyczne wyznaczają strukturę Katedry Ubioru i szczegółowe programy pracowni.


Dydaktyka w Katedrze prowadzona jest w taki sposób, aby stwarzać możliwość częstego stykania się studentów z praktyką wynikającą z funkcjonowania rynku odzieżowego. Jest to często inspirowane przez świadomych producentów odzieży, którzy już wśród studentów poszukują najzdolniejszych projektantów. Praktyka ta staje się normą w miarę stabilizowania się rynku. Realizowane jest to poprzez organizowanie w Katedrze przy współudziale firm odzieżowych konkursów na projekty związane z profilem ich produkcji.


Uczestnictwo w konkursach od dawna jest stałym elementem dydaktyki i ma zasięg nie tylko krajowy, ale i międzynarodowy.


Aleksandra Kmiecik - Kolekcja: Kobieta symetryczna. Promotor: dr hab. Sylwia Romecka - Zdjęcie: fot. Joanna Wlaźlak, modelka: Kamila /Moda Fort/ Aleksandra Kmiecik - Kolekcja: Kobieta symetryczna. Promotor: dr hab. Sylwia Romecka - Zdjęcie: fot. Joanna Wlaźlak, modelka: Kamila /Moda Fort/

Dominika Naziębły - tytuł: Epidemia obrazu - kolekcja ubiorów inspirowana incydentalnym i konfuzyjnie złożonym pejzażem miejskim.  Promotor: dr hab. Małgorzata Czudak Dominika Naziębły - tytuł: Epidemia obrazu - kolekcja ubiorów inspirowana incydentalnym i konfuzyjnie złożonym pejzażem miejskim. Promotor: dr hab. Małgorzata Czudak
Dominika Naziębły - tytuł: Epidemia obrazu - kolekcja ubiorów inspirowana incydentalnym i konfuzyjnie złożonym pejzażem miejskim.  Promotor: dr hab. Małgorzata Czudak Dominika Naziębły - tytuł: Epidemia obrazu - kolekcja ubiorów inspirowana incydentalnym i konfuzyjnie złożonym pejzażem miejskim. Promotor: dr hab. Małgorzata Czudak
Alicja Antoszczyk - tytuł: Zawsze jest jakieś ale - kolekcja inspirowana pozorami ludzkich zachowań. Promotor: dr hab. Małgorzata Czudak Alicja Antoszczyk - tytuł: Zawsze jest jakieś ale - kolekcja inspirowana pozorami ludzkich zachowań. Promotor: dr hab. Małgorzata Czudak
Jacek Kłosiński - Hyakinth - kolekcja ubiorów męskich promotor dr hab. Małgorzata Czudakfoto: Mariusz Drezniak, model: Grzegorz Worpus-Budziejewski Jacek Kłosiński - Hyakinth - kolekcja ubiorów męskich promotor dr hab. Małgorzata Czudakfoto: Mariusz Drezniak, model: Grzegorz Worpus-Budziejewski
Katarzyna Lewandowska - Poróżenie jako punkt wyjścia do dynamizacji sylwetki. Promotor: dr hab. Małgorzata Czudak Katarzyna Lewandowska - Poróżenie jako punkt wyjścia do dynamizacji sylwetki. Promotor: dr hab. Małgorzata Czudak
Ada Grudzińska - Połacz kropki - kolekcja ubiorów damskeich na SS 2011, promotor dr hab. Sylwia Romecka Ada Grudzińska - Połacz kropki - kolekcja ubiorów damskeich na SS 2011, promotor dr hab. Sylwia Romecka
Marita Bobko - Kolekcja ubiorów damskich - promotor dr hab. Sylwia Romecka, obrona 17 grudnia br. ASP Łódź Marita Bobko - Kolekcja ubiorów damskich - promotor dr hab. Sylwia Romecka, obrona 17 grudnia br. ASP Łódź