Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML
Strona główna Katedra Tkaniny
Katedra Tkaniny

Katedra Tkaniny kształci projektantów tkanin przemysłowych, dywanów, tkackich obiektów architektonicznych i struktur papierowych. Cztery pracownie projektowe wchodzące w skład Katedry Tkaniny zapewniają studentom możliwość poznania różnych technik tkackich, ukształtowanie nowoczesnych postaw projektowych i nabycie umiejętności zawodowych. Pedagodzy Katedry Tkaniny posiadają ogromną wiedzę z zakresu projektowania tkanin przemysłowych, a osiągnięcia artystyczne stawiają ich w czołówce światowych twórców w tej dziedzinie sztuki.

Proces kształcenia oparty jest na systemie ćwiczeń, wykładów i indywidualnej pracy studentów, połączonej systemem korekt o charakterze artystycznym i technicznym. Metody projektowania komputerowego pozwalają na przyspieszenie i wzbogacenie procesów projektowych, umożliwiając jednocześnie przenoszenie etapów realizacyjnych na warunki techniczne współpracujących z nami zakładów przemysłowych. Przemysł tekstylny jest naszym sojusznikiem w poszukiwaniu nowych dróg kształcenia projektantów, umożliwiając nam realizację prac kursowych i dyplomowych, podejmując inicjatywy artystyczne oraz integracyjne dla młodych twórców. W ramach europejskich programów edukacyjnych współpracujemy z 18 uczelniami w Europie związanymi z projektowaniem tekstyliów. Studenci Naszej Katedry uczestniczą w tych programach w ramach wspólnych projektów artystycznych, stypendiów, praktyk i staży zawodowych. Biorą udział w międzynarodowych wystawach i targach tkanin, gdzie mają możliwość konfrontowania swoich dokonań projektowych ze światowym rynkiem tekstyliów. Projekty i realizacje naszych studentów znajdują uznanie na wielu wystawach i konkursach międzynarodowych, otrzymując prestiżowe nagrody.