Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML
Strona główna Ogłoszenia Wydarzenia Zmarł prof. Leszek ...
Zmarł prof. Leszek Rózga

minZmarł prof. Leszek Rózga, wybitny twórca i pedagog. Był obdarzonym charyzmą mistrzem i autorytetem. Jego odejście to wielka strata dla świata sztuki i całej społeczności Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi. Pan Profesor był mentorem dla pokoleń studentów i na zawsze pozostanie w naszej pamięci.

***

Leszek Rózga urodził się 18 marca 1924 w Zgierzu. W czasie II wojny światowej przebywał na przymusowych robotach w Niemczech. Uczył się prywatnie malarstwa. Studia artystyczne odbył w latach 1948 – 1954 w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Pięknych (obecnie Akademii Sztuk Pięknych) w Łodzi i katowickiej filii Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie na Wydziale Grafiki Propagandowej (1948-1954). Otrzymał dyplom w 1954 roku z malarstwa u Rafała Pomorskiego oraz z projektowania graficznego u Bogusława Góreckiego. W 1967 roku rozpoczął pracę pedagogiczną w PWSSP w Łodzi. W latach 1971 – 1978 sprawował funkcje prodziekana Wydziału Grafiki , a od 1975 roku kierownika Katedry Grafiki Warsztatowej. Uzyskał tytuł profesora nadzwyczajnego w 1979 roku, natomiast w 1990 roku nadano mu miano profesora nadzwyczajnego. Uprawiał grafikę warsztatową (techniki metalowe, monotypie), rysunek i malarstwo. Zajmował się także projektowaniem graficznym (do 1971 roku) i malarstwem ściennym (do 1981 roku) . Od 1954 roku prezentował swoje prace na licznych wystawach indywidualnych (ok. 160) i zbiorowych (ok. 500) w Polsce i zagranicą. Odbył liczne podróże po Europie, na Bliski Wschód i do USA.

Muzea Narodowe w Kielcach, Krakowie, Poznaniu, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu; Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej; Muzeum Okręgowe w Bydgoszczy, Chełmie, Częstochowie, Rzeszowie i Tarnowie; Muzeum Sztuki, Łódź; Muzeum Lubelskie, Lublin; Muzeum Warmii i Mazur, Olsztyn; Muzeum Pomorza Środkowego, Słupsk; Muzeum Plakatu w Wilanowie, Warszawa; Muzeum Wojska Polskiego, Warszawa; Muzeum Ziemi Lubuskiej, Zielona Góra; Muzeum Miasta Zgierza; Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego; Biblioteka Miejska, Łódź; Biblioteka Narodowa, Warszawa; Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław; Gosudarstwiennyj muziej izobrazitielnych iskustw im. A. S. Puszkina, Moskwa; Bibliotheąue Nationale, Paryż; Ermitaż, St. Petersburg; Graphische Sammlung Albertina, Wiedeń; zbiory graficzne w Bremie, Erlangen, Getyndze, Hamburgu i Oldenburgu.

W tekście wykorzystano biografię ze strony www.rozga.pl

 

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 24 lipca 2015 r o godz. 12.00 na
Cmentarzu Św. Józefa i Wawrzyńca mieszczącym się przy ul. ks. Piotra Skargi w Zgierzu.

 

rozga leszek

foto: Marek Herbik