Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML
Strona główna Katedra Druku na Tka...
Katedra Druku na Tkaninie

Katedra Druku spełnia swoje zadania włączając się w ogólną strukturę i cele dydaktyczne. Jako żywy organizm podlega uzasadnionej ewolucji, kształtując program dydaktyczny zgodnie ze zmieniającymi się warunkami rozwoju sztuki.

Podstawy realizowanej koncepcji ukształtowały się przez wiele lat. Szczególny wkład wniosła tu prof. Teresa Tyszkiewicz. Jej dalekowzroczne i głębokie spojrzenie na problemy projektowania w kontekście przemian w sztuce zaważyło na powstaniu otwartych i elastycznych postaw. Ogromną zasługą prof. Tyszkiewicz - artysty malarza - jest wniesienie ducha współczesnej sztuki do Uczelni w zakresie tego, co wcześniej uznane było za rzemiosło.

Wyniki osiągane w pracowniach Katedry stanowią wypadkową doświadczeń i wiedzy studentów z zakresu ogólnoplastycznego, specjalistycznego, teoretycznego i technologicznego, przy czym problem relacji między tymi elementami jest szczególnie istotny.

Trzy pracownie związane z techniką druku są pracowniami opartymi na autorskiej koncepcji kształcenia w zakresie kreacji różnorodnej funkcji tkaniny. W zależności od własnych predyspozycji student może poszukiwać pola doświadczeń w strefie działań projektowych, związanych z ubiorem lub wnętrzem albo na polu tkaniny artystycznej. Elementy kształcenia zapewniają możliwość korzystania z dostępnych technik druku - od tzw. technik prymitywnych do klasycznych możliwości reprodukcji i wykorzystania techniki druku cyfrowego - solwentowego.

Czwarta pracownia odwołuje się do szerokiego spektrum mediów i komentuje interdyscyplinarne związki w sztuce. Wszystkie wymienione pracownie są pracowniami dyplomującymi. Pracownia Realizacyjno-Doświadczalna jest obowiązkowa dla studentów Katedry, stanowiąc bazę dla eksperymentów warsztatowych i poszukiwania nowych środków wyrazu.

Katedra dysponuje dobrze wyposażoną bazą warsztatową i profesjonalną obsługą techniczną. Absolwent jest przygotowany do funkcjonowania wielopłaszczyznowego, zarówno w sferze projektowej jak i artystycznej.

Skuteczność kształcenia staramy się potwierdzić uczestnicząc w prestiżowych Targach Premiere Vision w Paryżu w ramach Salonu Indigo, konkursach uczelnianych, w których jurorami są instytucje zewnętrzne oraz w wystawach krajowych i zagranicznych.