Dokumenty do pobrania

Kierunek EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH

Studia stacjonarne I stopnia
specjalność: techiniki teatralne, filmowe i telewizyjne

I rok – plan zajęć

II rok – plan zajęć

III rok – plan zajęć

Studia stacjonarne I stopnia
specjalność: projekty wizualne

I rok – plan zajęć

II rok – plan zajęć

III rok – plan zajęć

Studia stacjonarne I stopnia
specjalność: animacja

I rok – plan zajęć

II rok – plan zajęć

III rok – plan zajęć

Studia stacjonarne I stopnia
specjalność: fotografia i multimedia – I i II rok
specjalność: fotografia – III rok

I rok – plan zajęć

II rok – plan zajęć

III rok – plan zajęć

Studia stacjonarne II stopnia
specjalność: projekty wizualne

I rok – plan zajęć

II rok – plan zajęć

Studia stacjonarne II stopnia
specjalność: intermedia 

I rok – plan zajęć

II rok – plan zajęć

 

do góry
Poprzednia wersja strony ASP