Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML
Strona główna Katedra Grafiki Arty...
Katedra Grafiki Artystycznej

Katedra funkcjonuje od początku lat 70. XX w. Na ukształtowanie jej profilu wpływ mieli wybitni pedagodzy: Roman Artymowski, Stanisław Fijałkowski, Leszek Rózga, pełniący w różnych okresach funkcje Kierownika Katedry.
Kształcenie rozpoczyna się na II roku w Pracowni Podstaw Grafiki Warsztatowej. Jego przedmiotem jest propedeutyka technik graficznych, mająca ułatwić ewentualny wybór specjalizacji. Pozostałe pracownie są pracowniami dyplomującymi. Pracownie dyplomujące kształcą zgodnie z właściwą nazwie specyfiką techniczną studentów III, IV i V roku studiów.

W jednej z pracowni następuje wybór specjalizacji. Studia w pracowni głównej specjalizacji trwają przez minimum trzy ostatnie semestry po to, aby utrzymać ciągłość procesu dydaktycznego w jednej dyscyplinie. Każda z pracowni posiada warsztat specjalistyczny dla praktycznej realizacji programu dydaktycznego i innych zadań Katedry.

Celem kształcenia studentów jest teoretyczne i praktyczne zaznajomienie ich z problematyką artystyczną i technologiczną grafiki warsztatowej. Studia w Katedrze przygotowują do podejmowania różnorodnych zadań, w realizacji których niezbędne jest swobodne operowanie warsztatem. Absolwenci powinni posiadać rzetelną znajomość problematyki sztuk graficznych (historyczny rozwój technik graficznych, różnorodne warsztaty i technologie i ich możliwe relacje) oraz pogłębioną wiedzę humanistyczną.

Pracownie dyplomujące:

Pracownia Sitodruku
Nauka technik sitodrukowych przebiega w zróżnicowanych ćwiczeniach warsztatowych od bezpośredniego wykonywania szablonów, przez użycie emulsji światłoczułej aż do stosowania reprodukcji fotograficznej. Godnym podkreślenia jest fakt współdziałania pracowni z istniejącym w ASP Centrum Sitodruku. Papier dla Pracowni Sitodruku i Pracowni Druku Cyfrowego i Technik Klasycznych sponsoruje International Paper Polska (zobacz stronę).

Pracownia Technik Cyfrowych
Założeniem pracowni jest przygotowanie studenta do przyszłej samodzielnej pracy twórczej z wykorzystywaniem komputera jako współczesnego narzędzia graficznego (oprogramowanie graficzne: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, 3dMax; urządzenia peryferyjne: aparat cyfrowy, tablet, ploter itp.). Praca dyplomowa jest sumą doświadczeń graficznych, malarskich i fotograficznych adoptowanych na grunt grafiki cyfrowej.

Pracownia Technik Drzeworytniczych i Książki Artystycznej
Przedmiotem studiów w tej pracowni jest szeroko rozumiana problematyka artystyczna i techniczna związana z różnorodnymi rodzajami druku wypukłego takimi, jak: linoryt, drzeworyt, metaloryt, gipsoryt, techniki mieszane, itd.

Pracownia Technik Litograficznych
Zakres studiów obejmuje naukę technik litograficznych takich, jak: rysunek piórem, pędzlem, prósz, rysunek kredką litograficzną, ossa-sepia, lawowanie, kamienioryt oraz inne rodzaje druku płaskiego.

Pracownia Technik Łączonych
Program dydaktyczny Pracowni ma na celu rozwijanie i pielęgnowanie oryginalnych metod i koncepcji artystycznej wypowiedzi, opartych na eksperymentach warsztatowych i poszukiwaniach formalnych wolnych od rygorów i konwencji technik drukarskich

Pracownia Technik Wklęsłodrukowych
Studenci poznają warsztat graficzny technik wklęsłodrukowych (metalowych) takich, jak: akwaforta, akwatinta, odprysk, miękki werniks, suchoryt, sztych, mezzotinta, itd.

Indywidualna twórczość pedagogów Katedry Grafiki Warsztatowej znana jest nie tylko w Polsce, wielu spośród nich cieszy się międzynarodową renomą. Uwaga ta odnosi się także do niemałej liczby absolwentów. Również studenci studiujący grafikę warsztatową odnoszą sukcesy w kraju oraz z powodzeniem uczestniczą w międzynarodowym życiu artystycznym.

Pracownia Sitodruku
dr hab. Agata Stępień
ad. II st. Wiesław Przyłuski

Pracownia Technik Cyfrowych
prof. Grzegorz Chojnacki
as. mgr Robert Jundo

Pracownia Technik Drzeworytniczych i Książki Artystycznej
Dariusz Kaca, prof. nadzw.
as. dr Andrzej Stall

Pracownia Technik Litograficznych
Witold Warzywoda, prof. nadzw.
as. mgr Tomasz Matczak

Pracownia Technik Łączonych
Sławomir Ćwiek, prof. nadzw.
as. mgr Paweł Kwiatkowski

Pracownia Technik Metalowych
prof. Krzysztof Wawrzyniak
as. dr Alicja Habisiak-Matczak

Podstawy Grafiki Warsztatowej
dr hab. Krzysztof Wieczorek