Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML
Wystawa „Łódź z Łodzi”

minPodczas Święta Granitu Strzegomskiego w dniach 21-22 czerwca po raz pierwszy odbyła się ARTSYNTEZA 2013, interdyscyplinarny projekt kulturalny, którego celem jest popularyzacja i promocja sztuki w Gminie Strzegom. Pomysłodawcą i organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie Akcja.

21 czerwca w ramach ARTSYNTEZY 2013 otworzono w Strzegomskim Centrum Kultury wystawę „Łódź z Łodzi”, prezentującą rzeźby studentów i pedagogów Pracowni Rzeźby i Działań w Przestrzeni prof. Marka Wagnera z Wydziału Sztuk Wizualnych Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi.

W pierwszej przestrzeni wystawienniczej prezentowane są prace studentów zrealizowane na przestrzeni kilku ostatnich semestrów, inspirowane Łodzią oraz bogata dokumentacja dorobku Pracowni Rzeźby i Działań w Przestrzeni prowadzonej przez prof. Marka Wagnera, ad Bogdana Wajberga oraz asystentów: mgr Izabeli Cieszko i mgr Agnieszki Mikołajczyk z obejmująca lata 2003 – 2013.

W drugiej przestrzeni prezentowane są realizacje pedagogów prowadzących pracownie: Pracownię Rzeźby i Działań w Przestrzeni oraz Pracownię Rzeźby Wydziału Sztuk Wizualnych.

Podczas wernisażu miała miejsce multimedialna projekcja projektów: „Łódź- Miasto Transgraniczne” oraz „Łódź Miasto Transgraniczne – Sztuka Transmedialna”.

Wystawę promuje plakat i katalog wydany przez Strzegomskie Centrum Kultury.

Pragniemy podziękować organizatorom: władzom Strzegomia, Strzegomskiemu Centrum Kultury, Fundacji „Bazalt” oraz wszystkim mieszkańcom Strzegomia za serdeczne przyjęcie.


Plakat wystawy

;Wystawa: Łódź z Łodzi ;Wystawa: Łódź z Łodzi ;Wystawa: Łódź z Łodzi
;Wystawa: Łódź z Łodzi ;Wystawa: Łódź z Łodzi ;Wystawa: Łódź z Łodzi
;Wystawa: Łódź z Łodzi ;Wystawa: Łódź z Łodzi ;Wystawa: Łódź z Łodzi
;Wystawa: Łódź z Łodzi ;Wystawa: Łódź z Łodzi ;Wystawa: Łódź z Łodzi
;Wystawa: Łódź z Łodzi ;Wystawa: Łódź z Łodzi ;Wystawa: Łódź z Łodzi
;Wystawa: Łódź z Łodzi ;Wystawa: Łódź z Łodzi ;Wystawa: Łódź z Łodzi