Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML
Strona główna W Małgorzata Wyszogro...

Galeria wykładowców

MWyszogrodzka

Wydział Wzornictwa i Architektury Wnętrz
Małgorzata Wyszogrodzka

Małgorzata Wyszogrodzka-Trzcinka absolwent i pedagog Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Łodzi (dyplom 1974 r.), obecnie Akademii Sztuk Pięknych im. Wł. Strzemińskiego. Długoletni pracownik Katedry Dziewiarstwa ( do 2003 r.). W chwili obecnej profesor zwyczajny w Katedrze Wzornictwa na Wydziałe Wzornictwa i Architektury Wnętrz. Kierownik Pracowni Podstaw Projektowania. Prowadzi również przedmiot Kreacja Artystyczna na I roku studiów magisterskich Wydziału.
W swoim dorobku artystycznym ma udział w wielu wystawach indywidualnych, w międzynarodowych wystawach zbiorowych zagranicą i na terenie Polski. Jest twórcą tkanin unikatowych, przestrzennych obiektów plenerowych z wikliny, prac rzeźbiarskich.


01 02 03
04 05 06