Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML
Ja, Tu i Teraz - wystawa

miniW dniach 11-24 kwietnia 2013 r. w Galerii Kobro trwa wystawa prac uczestników Warsztatów Intermedialnych JA, TU i TERAZ 2012, która jest ukoronowaniem projektu, który rozpoczął się we wrześniu 2012. Wystawie towarzyszyło spotkanie z Barnabą Bonatim, gościem specjalnym wystawy, połączone z pokazem jego filmów o Łodzi.

Dokumentacją i podsumowaniem działalności wszystkich uczestników przedsięwzięcia jest katalog, w którym zamieszczone są zdjęcia prac oraz wypowiedzi wszystkich autorów. Teksty opracowała dr Beata Marcinkowska, a recenzję napisała dr Ewa Wojtyniak-Dębińska. Zdjęcia wykonała studentka Agata Materowicz. Ona także zaprojektowała to wydawnictwo.

Realizacja projektu możliwa była dzięki dofinansowaniu Fundacji Kronenberga przy CITI HANDLOWY.


Łódzka Akademia Sztuk Pięknych może poszczycić się imponującym, niedawno odremontowanym i powiększonym gmachem. Nie znaczy to w żadnym wypadku, że studenci Uczelni pozostają odizolowani od otoczenia i zamykają się w sterylnych pracowniach. Wręcz przeciwnie: toczące się obok życie codzienne miasta jest wyzwaniem dla młodych artystów, a unikalna zabudowa starej Łodzi stanowi wspaniałą przestrzeń dla sztuki.

Akademia może być wszędzie… Ta idea Platona przyświeca kształceniu studentów w prowadzonej przeze mnie Pracowni Malarstwa i Rysunku. Siedzibą Akademii Platońskiej 380 lat p.n.e. był platanowy gaj nad rzeką Kefisos. Wykłady i dyskusje nierzadko odbywały się podczas pieszych wędrówek i spacerów po parkach i ulicach pobliskiego miasta.

Zgodnie z platońską metodą kształcenia Pracownia stwarza studentom możliwość pracy w niekonwencjonalnych miejscach. Od 2005 roku cyklicznie organizowane są Warsztaty Intermedialne JA, TU i TERAZ. Pięć wcześniejszych edycji odbyło się w historycznych halach fabryk włókienniczych w Łodzi. Ich uczestnicy – zarówno z łódzkiej uczelni, jak i z uczelni zagranicznych z Czech, Niemiec, Szwecji i z Włoch – inspirowali się charakterystyczną dla miasta architekturą i jej klimatem.

Tym razem uznaliśmy, że nadszedł czas na poszerzenie obszaru naszych zainteresowań, zwrócenie się ku Europie, której częścią jesteśmy, zarówno w sensie geograficznym, jak i kulturowym. Postanowiliśmy szukać inspiracji w europejskiej historii i współczesności. Warsztaty odbyły się tradycyjnie w Łodzi, ale poprzedziło je kilkudniowe seminarium naukowo-artystyczne w Warszawie i Mediolanie.

Z roku na rok formuła JA, TU i TERAZ ewoluuje, jednak podstawowe założenia pozostają wciąż te same: - zasada demokratycznego doboru uczestników: pedagodzy oraz studenci pracują razem i na tych samych warunkach; na kilka dni znikają akademickie hierarchie i zależności, - zasada całkowitej swobody twórczej: każdy uczestnik w dowolnej formie i za pomocą dowolnych mediów może wyrazić swoje idee, zaznaczyć swoją obecność TU i TERAZ.

W Warsztatach udział wzięło osiemnastu uczestników z Łódzkiej Akademii. Inspirując się miastem i jego mieszkańcami realizowali prace w dowolnej technice wizualnej: od rysunku do instalacji, od fotografii do haftu, od rzeźby do performance. Warsztaty zakończyło spotkanie uczestników i roboczy pokaz szkiców i dokumentacji, który odbył się w październiku 2012 roku w historycznych halach fabryki Karola Scheiblera przy ul. Tymienieckiego 5/7 w Łodzi. Prezentowanie prac w tak niezwykłej lokalizacji było możliwe dzięki uprzejmości Opal Property Developments – właściciela budynku.

Ukoronowaniem Warsztatów jest wystawa prac uczestników w Galerii Kobro w Łódzkiej ASP w kwietniu 2013 roku.

Dokumentacją i podsumowaniem działalności wszystkich uczestników przedsięwzięcia jest katalog, zredagowany przez dr Beatę Marcinkowską, a opracowany i zaprojektowany przez studentkę Agatę Materowicz. Autorem plakatu promującego Warsztaty jest dr hab. Piotr Karczewski. Zorganizowanie Warsztatów Intermedialnych JA, TU i TERAZ 2012 nie byłoby możliwe bez przychylności sponsorów.

Przede wszystkim pragnę podziękować za pomoc finansową Fundacji Kronenberga, która realizuje misję swojego Fundatora - Citi Handlowy we wspieraniu kultury.

Dziękuję Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego oraz Urzędowi Miasta Łodzi za dofinansowanie naszego projektu.

Kurator: prof. Jolanta Wagner


 Ja, Tu i Teraz - wystawa (plakat)

Ja, Tu i Teraz - wystawa [foto: Paweł Napieraj / ASP Łódź Ja, Tu i Teraz - wystawa [foto: Paweł Napieraj / ASP Łódź Ja, Tu i Teraz - wystawa [foto: Paweł Napieraj / ASP Łódź
Ja, Tu i Teraz - wystawa [foto: Paweł Napieraj / ASP Łódź Ja, Tu i Teraz - wystawa [foto: Paweł Napieraj / ASP Łódź Ja, Tu i Teraz - wystawa [foto: Paweł Napieraj / ASP Łódź
Ja, Tu i Teraz - wystawa [foto: Paweł Napieraj / ASP Łódź Ja, Tu i Teraz - wystawa [foto: Paweł Napieraj / ASP Łódź Ja, Tu i Teraz - wystawa [foto: Paweł Napieraj / ASP Łódź
Ja, Tu i Teraz - wystawa [foto: Paweł Napieraj / ASP Łódź Ja, Tu i Teraz - wystawa [foto: Paweł Napieraj / ASP Łódź Ja, Tu i Teraz - wystawa [foto: Paweł Napieraj / ASP Łódź
Ja, Tu i Teraz - wystawa [foto: Paweł Napieraj / ASP Łódź Ja, Tu i Teraz - wystawa [foto: Paweł Napieraj / ASP Łódź Ja, Tu i Teraz - wystawa [foto: Paweł Napieraj / ASP Łódź
Ja, Tu i Teraz - wystawa [foto: Paweł Napieraj / ASP Łódź Ja, Tu i Teraz - wystawa [foto: Paweł Napieraj / ASP Łódź Ja, Tu i Teraz - wystawa [foto: Paweł Napieraj / ASP Łódź
Ja, Tu i Teraz - wystawa [foto: Paweł Napieraj / ASP Łódź Ja, Tu i Teraz - wystawa [foto: Paweł Napieraj / ASP Łódź Ja, Tu i Teraz - wystawa [foto: Paweł Napieraj / ASP Łódź
Ja, Tu i Teraz - wystawa [foto: Paweł Napieraj / ASP Łódź Ja, Tu i Teraz - wystawa [foto: Paweł Napieraj / ASP Łódź Ja, Tu i Teraz - wystawa [foto: Paweł Napieraj / ASP Łódź
Ja, Tu i Teraz - wystawa [foto: Paweł Napieraj / ASP Łódź