Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML
Strona główna P Olga Podfilipska-Kry...

Galeria wykładowców

podfilipska-olga

Wydział Tkaniny i Ubioru
Olga Podfilipska-Krysińska

ukończyła Akademię Sztuk Pięknych im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi w 1999 r. – dyplom z wyróżnieniem w Pracowni Projektowania Biżuterii prof. Andrzeja Szadkowskiego. Umiejętności techniczne i projektowe doskonaliła podczas studiów na Wydziale Projektowania Biżuterii Politechniki w Lahti (Finlandia) w 1999 r. i w Szkole Projektowania Biżuterii i Technik Jubilerskich Metallo Nobile we Florencji (Włochy) w 2002 r. (stypendium rządu włoskiego). W roku 2002 odbyła staż projektowy w firmie jubilerskiej Torrini we Florencji. W latach 2003 – 2006 współpracowała z Autorskim Biurem Projektów „Wzornik” w Milanówku. Od 2004 r. pracuje na stanowisku asystenta i wykładowcy w Katedrze Projektowania Biżuterii ASP w Łodzi. W 2011 roku uzyskała tytuł doktora sztuki.

Brała udział w wielu konkursach i wystawach w Polsce i poza jej granicami - swoje prace prezentowała m.in. na Litwie, we Włoszech, w Niemczech, w Korei Południowej, w tym 3 wystawy indywidualne. W 2003 r. otrzymała I nagrodę w kategorii Młody Projektant w polskiej edycji konkursu ProDeco czasopisma „Elle Decoration”. Prace Olgi Podfilipskiej – Krysińskiej znajdują się w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie i Muzeum Okręgowego w Sandomierzu.


Olga Podfilipska-Krysińska Olga Podfilipska-Krysińska Olga Podfilipska-Krysińska
Olga Podfilipska-Krysińska Olga Podfilipska-Krysińska Olga Podfilipska-Krysińska
Olga Podfilipska-Krysińska Olga Podfilipska-Krysińska Olga Podfilipska-Krysińska