Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML
Strona główna Ł Marzena Łukaszuk

Galeria wykładowców

marzena-lukaszuk

Wydział Grafiki i Malarstwa
Marzena Łukaszuk

Urodzona w 1980 roku w Białej Podlaskiej.

Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi (Wydział Grafiki

i Malarstwa). Dyplom w grudniu 2005 roku w Pracowni Technik Drzeworytniczych prof. Andrzeja Mariana Bartczaka, Pracowni Malarstwa prof. Mariana Kępińskiego i Pracowni Papieru prof. Ewy Latkowskiej – Żychskiej.

W latach 2006-2016 asystentka w Pracowni Rysunku IV prowadzonej przez profesora Zdzisława Olejniczaka.

Od 2017 prowadzi samodzielnie Pracownię Rysunku i Technik Ilustracyjnych na Wydziale Malarstwa i Rysunku w Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Zajmuje się grafiką warsztatową, rysunkiem, malarstwem oraz ilustracją.


01 02 03
04 05 06
07 08 09
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24
25 26 27
28 29 30
31 32 33
34 35 36
37 38