Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML
Strona główna K Witold Kaliński

Galeria wykładowców

portret kalinski

Wydział Malarstwa i Rysunku
Witold Kaliński

Urodzony w Ornecie w 1949 roku. Studia w latach 1966-1972w PWSSP w Łodzi. Dyplom w roku 1972 w Pracowni Malarstwa prof. St. Fijałkowskiego i w Pracowni Tkaniny Unikatowej prof. J. Pierzgalskiej. Prowadzi Pracownie Malarstwa na Wydziale Malarstwa i Rysunku w Akademii Sztuk Pięknych im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi. Twórczość w zakresie malarstwa, grafiki artystycznej i rysunku, Tytuł profesora zwyczajnego uzyskał w 2000 roku.

Udział w około trzystu wystawach ogólnopolskich, międzynarodowych i sztuki polskiej za granicą.
Nagrody w konkursach graficznych w kraju i za granicą, między innymi:
1985- IX Ogólnopolski Konkurs Otwarty na Grafikę, Łódź- I nagroda,
1995- International Mini-Print Triennale, Tokyo - Grand Prix,
2003 – International Print and Drawing Exhibition on the Occasion of 60th Anniversary Celebration of Silpakrn University, Thailand – Excellent Prize,
2004 – 5rd International Triennale of Small Graphic Arts Vilnius 2004
I Nagroda – Vilnius City Premium.
- 13th Seoul Space International Biennial – Nagroda zakup Stowarzyszenia Architektów i Inżynierów.


Prace w zbiorach
:

 • Graphische Sammlung Albertina w Wiedniu, Tama Atr. University Museum w Tokyo,

 • Polish Museum of America w Chicago, Gewerbemuseum w Winterthur,

 • Museu de Arte Contemporaenea de Campinas, Brazylia, Biblioteka Narodowa w Warszawie,

 • Biblioteka Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, Musei Palazzo Civico w Lugano,

 • Musee Gruerien, Bulle, Szwajcaria.

 • Prints & Drawings Cabinet, Cremona Civic Museum Włochy


Bibliografia
:

 • D. Wróblewska, Polska Grafika Współczesna, Warszawa 1988

 • T.Minemura, The 1st Tokyo InternationalMini-Print Triennial, Tokyo 1995

 • R. Noyce, Contemporary Graphic Art. In Poland, Craftsman House, G+B Art International

 • K. Jurecki, Spojrzenie na powojenną grafikę łódzką, Format, ¾, 1995

 • G, Sztabiński, Witold Kaliński, Kalejdoskop. Łódzki Informator Kulturalny I Turystyczny, 1997

 • K. Jurecki, Koniec Salonu! Ale czy warto ratować Salon?. Kalejdoskop. Łódzki Informator i Turystyczny .1997

 • Stowarzyszenie Międzynarodowe Triennale Grafiki w Krakowie, Grafika Polska laureaci wystaw międzynarodowych 1950-2000.

 • Dariusz Leśnikowski, Czytanie Sztuki : Postawy – Interpretacje, Galeria Amcor Rentsch, Łódź 2006

7 grudzień, linoryt, 90x60cm, 2009 Legenda, Linoryt, 59X60, 2007 r. Lipiec, linoryt, 61x91, 2011 r.
Podówjnośc, linoryt, 63,5x89, 2008 r. Spotkanie A, linoryt, 60x90 cm, 2011 r. Spotkanie - linoryt, 90x60, 2011 r.
Śieć, linoryt, 60x87, 2006 r. ATT00377 ATT00379
ATT00381 Do znaku 1, druk cyfrowy, 66x97 cm, 2015 Oko 3,druk cyfrowy,90x60cm, 2013r
Ptacy, druk cyfrowy, 61x91 cm, 2014 Znak 9, druk cyfrowy, 65x95, 2015