Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML
Strona główna K Piotr Karczewski

Galeria wykładowców

karczewski-piotr

Wydział Grafiki i Malarstwa
Piotr Karczewski

Urodzony w 1964 r. w Łodzi

Studia

1989 – Dyplom w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Łodzi w Katedrze Projektowania Graficznego na Wydziale Grafiki i Malarstwa.

Po studiach

Od ukończenia uczelni zajmuje się projektowaniem graficznym.
Od 2001 r. adiunkt w Pracowni Projektowania Grafiki Przestrzennej i Plakatu w Katedrze Projektowania Graficznego Akademii Sztuk Pięknych im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi. W 2008 roku uzyskał tytuł doktora habilitowanego. Od paŸdziernika 2010 r. zatrudniony na stanowisku kierownika w Pracowni Informacji Wizualnej w Katedrze Projektowania Graficznego ASP w Łodzi.
Od 2012 r. pełni funkcję prodziekana Wydziału Grafiki i Malarstwa.

www.piotrkarczewski.com


Piotr Karczewski Piotr Karczewski Piotr Karczewski
Piotr Karczewski Piotr Karczewski Piotr Karczewski
Piotr Karczewski Piotr Karczewski Piotr Karczewski
Piotr Karczewski Piotr Karczewski Piotr Karczewski
Piotr Karczewski Piotr Karczewski Piotr Karczewski
Piotr Karczewski Piotr Karczewski Piotr Karczewski
Piotr Karczewski Piotr Karczewski Piotr Karczewski
Piotr Karczewski Piotr Karczewski Piotr Karczewski
Piotr Karczewski Piotr Karczewski Piotr Karczewski
Piotr Karczewski Piotr Karczewski Piotr Karczewski
Piotr Karczewski Piotr Karczewski Piotr Karczewski
Piotr Karczewski Piotr Karczewski Piotr Karczewski
Piotr Karczewski