Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML
Strona główna K Tomasz Kowalczyk

Galeria wykładowców

tomasz-kowalczyk

Wydział Rzeźby i Działań Interaktywnych
Tomasz Kowalczyk

Studia na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.
Doktorat i habilitacja na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.
Twórczość i praca w dziedzinie rzeźby.


Tomasz Kowalczyk Tomasz Kowalczyk Tomasz Kowalczyk
Tomasz Kowalczyk Tomasz Kowalczyk Tomasz Kowalczyk
Tomasz Kowalczyk Tomasz Kowalczyk