Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML
Strona główna Ogłoszenia Wydarzenia Romana Hałat (1937-...
Romana Hałat (1937-2012)

roma-mini27 maja 2012 r. zmarła prof. Romana Hałat, wieloletni pedagog ASP w Łodzi.

Romana (Roma) Hałat ukończyła PWSSP w Łodzi w 1961 r. Studiowała malarstwo pod kierunkiem Stefana Wegnera oraz projektowanie pod kierunkiem Teresy Tyszkiewicz. Przez 45 lat, od 1962 do 2007 r. była związana z łódzką uczelnią pracą dydaktyczną, prowadząc m.in. Pracownię Malarstwa i Rysunku na Wydziale Edukacji Wizualnej. W 1993 r. uzyskała tytuł profesora zwyczajnego.

Aktywnie uczestniczyła w życiu Akademii. W latach 1993-1996 pełniła funkcję dziekana Wydziału Edukacji Wizualnej. Była twórcą autorskiego programu kształcenia w zakresie malarstwa i rysunku. Została kilkakrotnie uhonorowana nagrodami rektorskimi, a także Ministra Kultury i Sztuki za wybitne osiągnięcia artystyczne i dydaktyczne oraz Honorową Odznaką Gloria Artis.

Od początków działalności artystycznej pozostawała wierna malarstwu i rysunkowi. Regularnie prezentowała swoje prace na wystawach w kraju i za granicą. Twórczość prof. Romany Hałat spotkała się z uznaniem krytyki i odbiorców. Zdobyła liczne nagrody i wyróżnienia na festwalach i konkursach sztuki.

Działalność artystyczna prof. Hałat była nierozerwalnie związana z pracą dydaktyczną. Umiejętnie kształtowała w studentach potrzebę własnego rozwoju i indywidulnych poszukiwań twórczych, wspierała radą i opieką artystyczną.

Odejście prof. Hałat jest niezwykle smutnym wydarzeniem dla całej społeczności ASP w Łodzi, dla której pozostanie ona uosobieniem ciągłości historii uczelni, autorytetem i osobą opierającą swoje relacje ze współpracownikami i studentami na sympatii i wzajemnym szacunku.

Pogrzeb prof. Romany Hałat odbędzie się w czwartek, 31 maja o godz. 14.15 na cmentarzu św. Rocha w Łodzi (ul. Zgierska 141).


Romana Hałat (1965)  Romana Hałat jako członkini Grupy Konkret (1970) wraz z A. Hałatem, R. Hungerem, A. Joczem, Z. Kosińskim (siedzą) oraz A. Nawrotem i A. Strumiłłą (stoją) Prof. Hałat ze studentami w pracowni malarskiej (1998)