Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML
Corpus w Galerii Wolna Przestrzeń

miniGaleria „Wolna Przestrzeń” Wydziału Sztuk Wizualnych serdecznie zaprasza na otwarcie wystawy „Corpus”. Wernisaż odbędzie się 10 lutego 2012 r. (piątek) o godz. 19.00 (budynek Wydziału Sztuk Wizualnych ASP w Łodzi, ul. Franciszkańska 76/78).

Czy ma sens przekraczanie granic, naruszanie kulturowych obszarów tabu, poszukiwanie tego co odrzucone?

Wystawa „Corpus” zdziera z człowieka zewnętrzną powłokę, próbuje sprowadzić do tego czym jest naprawdę. Zmusza do stawiania pytań, na które być może nie sposób znaleźć odpowiedzi. Jest próbą dekonstrukcji. Otwarciem na doświadczanie rzeczywistości, na Innych, na to, co odrzucone, na własne ciało, na ciągłe próby odpowiedzi na pytanie: „kim jestem?”.

W wystawie uczestniczą:

 • Maciej Bohdanowicz
 • Izabela Cieszko
 • Anna Katarzyna Domejko
 • Katarzyna Dudkiewicz
 • Malwina Gamoń
 • Katarzyna Jędrzejczyk
 • Roksana Karczewska
 • Karolina Libelt
 • Agata Materowicz
 • Katarzyna Macoszko
 • Sebastian Rozpara
 • Małgorzata Sulewska
 • Radek Tomczyk
 • Kamila Turkowska
 • Żaneta Zarębska

Wystawa będzie czynna do 28 lutego.

***

„Corpus est sacrum” (Ciało jest święte)

Ludzka cielesność napawa nas grozą. Groza cielesności sięga głębiej, ponieważ u jej podstaw leży lęk o własne ciało, o naruszenie jego tabu. Człowiek odczuwa ją jedynie tam, gdzie jego wnętrze znajduje ujście na zewnątrz. Może stać się przedmiotem świadomości jedynie tam, gdzie się kończy, gdzie boli - w otwartych ranach, w chwili unicestwienia, w chwili śmierci. Człowiek współodczuwa z ciałem jedynie w cierpieniu, bólu, rozkoszy.

Jednak poniżej cienkiej warstwy skóry, o kilka milimetrów w głąb zaczyna się królestwo narządów wewnętrznych, kraina, do której żaden żywy nie ma wstępu. Ciało przejawia własną inwencję w aranżacji swego wyglądu. Ujawnia ono bowiem wewnętrzną wielość, stanowi skomplikowaną strukturę. Kryje w sobie tysięczne możliwości metamorfozy. Nie bywa doskonale gładkie, ani też nie przestrzega rygorów geometrii. Okazuje się zupełnie niejednorodne, charakteryzują je wszelkie fałdy, zmarszczki, nieciągłości.

Jednak, niezależnie od ludzkich starań, zawsze pozostaje ono „ciałem otwartym”. Jest zmienne, płynne, zdolne do transformacji (wynika to bowiem z jego biologiczności). Choruje, pochlania, wydziela, starzeje się, umiera. Wymyka się społecznym nakazom i wzorom zachowania. Martwe, przestaje być złożonym układem członków, dynamiką wewnętrznych procesów. Staje się już tylko nieforemną, nieprzenikliwą masą.

Trzymamy ciało w ryzach, określamy je normami. To, co poza te normy wykracza, zostaje odrzucone. Otwarcie się na to, co inne, odrzucone, na własne ciało, konfrontacja z czymś przerażającym, bo nieznanym, jest trudne i wymagające czasu, ale ważne w doświadczeniu człowieka. Otwarcie jest równoznaczne z chęcią rozwoju i przemian. Skonfrontowanie się z cielesnymi wydzielinami, specyfiką działania mechanizmów biologicznych, materialną powłoką - pozwala człowiekowi wyrysować własne granice, określić kim jest.

Wystawa ta jest próbą dekonstrukcji. Zdziera z człowieka zewnętrzną powłokę, próbuje sprowadzić do tego czym jest naprawdę. Zmusza do stawiania pytań, na które być może nie sposób znaleźć odpowiedzi. Czy ma sens przekraczanie granic, naruszanie kulturowych obszarów tabu, poszukiwanie tego co odrzucone? Przekraczanie granic jest jednak związane z otwarciem, (jedną z charakterystycznych cech współczesnej twórczości) - otwarciem na doświadczanie rzeczywistości, na Innych, na to, co odrzucone, na własne ciało, na ciągłe próby odpowiedzi na pytanie: „kim jestem?”.

Program galerii oraz więcej informacji na temat wystaw znajduje się na blogu : http://wswgaleria.blogspot.com


Corpus w Galerii Wolna Przestrzeń - plakat

Corpus w Galerii Wolna Przestrzeń Corpus w Galerii Wolna Przestrzeń Corpus w Galerii Wolna Przestrzeń
Corpus w Galerii Wolna Przestrzeń Corpus w Galerii Wolna Przestrzeń Corpus w Galerii Wolna Przestrzeń
Corpus w Galerii Wolna Przestrzeń Corpus w Galerii Wolna Przestrzeń Corpus w Galerii Wolna Przestrzeń
Corpus w Galerii Wolna Przestrzeń Corpus w Galerii Wolna Przestrzeń Corpus w Galerii Wolna Przestrzeń
Corpus w Galerii Wolna Przestrzeń Corpus w Galerii Wolna Przestrzeń Corpus w Galerii Wolna Przestrzeń
Corpus w Galerii Wolna Przestrzeń Corpus w Galerii Wolna Przestrzeń Corpus w Galerii Wolna Przestrzeń
Corpus w Galerii Wolna Przestrzeń Corpus w Galerii Wolna Przestrzeń Corpus w Galerii Wolna Przestrzeń
Corpus w Galerii Wolna Przestrzeń Corpus w Galerii Wolna Przestrzeń Corpus w Galerii Wolna Przestrzeń
Corpus w Galerii Wolna Przestrzeń Corpus w Galerii Wolna Przestrzeń