Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML
Strona główna Ć Sławomir Ćwiek

Galeria wykładowców

Sławomir Ćwiek

Wydział Grafiki i Malarstwa
Sławomir Ćwiek

Urodzony w 10 grudnia 1954 w Łodzi - absolwent Wydziału Grafiki Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Łodzi, gdzie w 1980 roku obronił dyplom z serigrafii w Pracowni Technik Litograficznych u prof. Jerzego Grabowskiego.

Od 1992 roku zatrudniony na Wydziale Grafiki i Malarstwa łódzkiej ASP na stanowisku asystenta prof. Andrzeja Smoczyńskiego w Pracowni Sitodruku, a od 1996 w Pracowni Podstaw Grafiki Warsztatowej prof. Jerzego Leszka Staneckiego.
W 2004 uzyskał stopień doktora habilitowanego sztuk plastycznych w zakresie grafiki.
W 2004 jest również zatrudniony na stanowisku profesora w Akademii Świętokrzyskiej Fili 

w Piotrkowie Trybunalskim.

W roku akademickim 2008 / 2009 obejmie nową pracownię w Katedrze Grafiki Warsztatowej ASP 

w Łodzi Druku Cyfrowego i Technik Klasycznych.


Fałszywa predestynacja (serigrafia 700x1000 mm) - 2007 Mono 3 (monodruk 700x1000 mm) - 2007