Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML
Strona główna Uczelnia Stopnie i tytuły na...
Stopnie i tytuły naukowe
 

Podstawy prawne:

DOKUMENT PLIK

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora

pobierz (.pdf)

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniau habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora 

pobierz (.pdf)

Ustawa z 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki

pobierz (.pdf)

Kwestionariusz osobowy pobierz (.pdf)
Doktorat

pobierz (.pdf)

pobierz (.pdf)

Wzór pierwszej strony rozprawy doktorskiej

pobierz (.pdf)

Postępowanie habilitacyjne

pobierz (.pdf)

Wykaz certyfikatów potwierdzających znajomość nowożytnego języka obcego pobierz (.pdf)
Zarządzenie nr 41/2014 Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 12 czerwca 2014 r.
w sprawie:
wydawania dodatkowego odpisu dyplomu w tłumaczeniacu na język obcy oraz odpisu suplementu do dyplomu w tłumaczeniu na język angielski 
pobierz (.pdf)
 • Załącznik nr 2 do zarządzenia Rektora ASP w Łodzi nr 41/2014 z dnia 12 czerwca 2014 r.
  Wniosek o wydanie dodatkowego odpisu dyplomu doktora sztuki lub doktora habilitowanego sztuki w tłumaczeniu na język obcy
pobierz (.pdf)

Postępowanie o nadanie tytułu profesora sztuki

pobierz (.pdf)

Wniosek o wszczęcie postępowania o nadanie tytułu profesora

pobierz (.pdf)

Ankieta oceny osiągnięć naukowych albo artystycznych kandydata do tytułu profesora

pobierz (.pdf)
Za wydanie dyplomu doktora sztuki lub doktora habilitowanego sztuki

+ odpisu pobierana jest opłata w wysokości 120 zł:

 • osoby spoza ASP w Łodzi

  wpłata na konto:
  BGK 27 1130 1163 0014 7148 7820 0022
 • pracownicy ASP w Łodzi składają oświadczenie w pok. 404 (IV p) o potrąceniu z wynagrodzenia.

- za wydanie odpisu dyplomu doktorskiego i habilitacyjnego w tłumaczeniu na język angielski – 80 zł

 
 

 

Postępowania o nadanie tytułu profesora:

DR HAB. SŁAWOMIR KOSMYNKA
 • Uchwała o poparciu wniosku


 pobierz
(.pdf)

 

DR HAB. MIROSŁAW LEDWOSIŃSKI
 • Uchwała o poparciu wniosku


 pobierz
(.pdf)

 

DR HAB. DANUTA WIECZOREK
 • Uchwała o poparciu wniosku


 pobierz
(.pdf)

 

DR HAB. DARIUSZ KACA
 • Uchwała o poparciu wniosku


 pobierz
(.pdf)

 

DR HAB. SŁAWOMIR ĆWIEK

 • Uchwała o poparciu wniosku


 pobierz
(.pdf)

 

Postępowania habilitacyjne:

DR KATARZYNA ZIMNA


 • Wniosek kandydata
 • Autoreferat (wersja polska)
 • Autoreferat (wersja angielska)


pobierz
(.pdf)
pobierz
(.pdf)
pobierz (.pdf)

 

DR ELŻBIETA DUL - LEDWOSIŃSKA


 • Harmonogram przebiegu postępowania
 • Wniosek kandydata
 • Autoreferat /wersja polska/
 • Autoreferat /wersja angielska/


pobierz (.pdf)
pobierz
(.pdf)
pobierz
(.pdf)
pobierz (.pdf)

 

DR KRZYSZTOF RUKASZ


 • Wniosek kandydata
 • Autoreferat /wersja polska/
 • Autoreferat /wersja angielska/


pobierz (.pdf)
pobierz
(.pdf)
pobierz (.pdf)

 

DR ANNA PYRKOSZ


 • Uchwała Rady Wydziału
 • Harmonogram przebiegu postępowania
 • Skład komisji habilitacyjnej
 • Wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego
 • Autoreferat [wersja polska i wersja angielska]


pobierz
(.pdf)
pobierz
(.pdf)
pobierz (.pdf)
pobierz
(.pdf)
pobierz (.pdf)

 

DR BOGUSŁAWA KOSZAŁKA


 • Uchwała Rady Wydziału
 • Harmonogram przebiegu postępowania
 • Skład komisji habilitacyjnej
 • Wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego
 • Autoreferat [wersja polska ]
 • Autoreferat [wersja angielska]


pobierz
(.pdf)
pobierz
(.pdf)
pobierz (.pdf)
pobierz
(.pdf)
pobierz (.pdf)
pobierz (.pdf)

 

DR KATARZYNA WRÓBLEWSKA


 • Uchwała Rady Wydziału
 • Harmonogram przebiegu postępowania
 • Skład komisji habilitacyjnej
 • Wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego
 • Autoreferat [wersja polska i wersja angielska]


pobierz
(.pdf)
pobierz
(.pdf)
pobierz (.pdf)
pobierz
(.pdf)
pobierz (.pdf)

 

DR MICHAŁ KACPERCZYK


 • Uchwała Rady Wydziału
 • Harmonogram przebiegu postępowania
 • Skład komisji habilitacyjnej
 • Wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego
 • Autoreferat [wersja polska i wersja angielska]

 
pobierz (.pdf)
pobierz
(.pdf)
pobierz (.pdf)
pobierz
(.pdf)
pobierz (.pdf)

 

DR BIANKA ROLANDO


 • Uchwała Rady Wydziału
 • Harmonogram przebiegu postępowania
 • Skład komisji habilitacyjnej
 • Wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego
 • Autoreferat [wersja polska i wersja angielska]

 

pobierz (.pdf)
pobierz (.pdf)
pobierz (.pdf)
pobierz
(.pdf)
pobierz (.pdf)

 

DR EWA SYLWIA EFFENBERG


 • Uchwała Rady Wydziału
 • Harmonogram przebiegu postępowania
 • Skład komisji habilitacyjnej
 • Wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego
 • Autoreferat [wersja polska]
 • Autoreferat [wersja angielska]pobierz
(.pdf)
pobierz
(.pdf)
pobierz (.pdf)
pobierz
(.pdf)
pobierz (.pdf)
pobierz (.pdf)

 

DR ANNA ORSKA-OLESZCZYK


 • Uchwała Rady Wydziału
 • Harmonogram przebiegu postępowania
 • Skład komisji habilitacyjnej
 • Wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego
 • Autoreferat [wersja polska]
 • Autoreferat [wersja angielska]

 

pobierz (.pdf)
pobierz (.pdf)
pobierz (.pdf)
pobierz
(.pdf)
pobierz (.pdf)
pobierz (.pdf)

 

DR MAGDALENA SOBOŃ


 • Uchwała Rady Wydziału
 • Harmonogram przebiegu postępowania
 • Wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego
 • Autoreferat [wersja polska]
 • Autoreferat [wersja angielska]


 pobierz
(.pdf) 
pobierz (.pdf)
pobierz
(.pdf)
pobierz (.pdf)
pobierz (.pdf)

 

DR PIOTR GRABOWSKI


 • Uchwała Rady Wydziału
 • Harmonogram przebiegu postępowania
 • Wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego
 • Autoreferat [wersja polska]
 • Autoreferat [wersja angielska]


pobierz
(.pdf)

 pobierz (.pdf) 
pobierz
(.pdf)
pobierz (.pdf)
pobierz (.pdf)

 

DR JERZY WYPYCH


 • Uchwała Rady Wydziału
 • Harmonogram przebiegu postępowania
 • Wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego
 • Autoreferat [wersja polska]
 • Autoreferat [wersja angielska]


pobierz (.pdf)
pobierz
(.pdf)
pobierz
(.pdf)
pobierz (.pdf)
pobierz (.pdf)

 

DR MAŁGORZATA LACHMAN-ALWASIAK


 • Uchwała Rady Wydziału
 • Harmonogram przebiegu postępowania
 • Wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego
 • Autoreferat [wersja polska]
 • Autoreferat [wersja angielska]

pobierz (.pdf)
pobierz
(.pdf)
pobierz
(.pdf)
pobierz (.pdf)
pobierz (.pdf)

 

DR TERESA ANNA ŚLUSAREK


 • Uchwała Rady Wydziału
 • Harmonogram przebiegu postępowania
 • Wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego
 • Autoreferat [wersja polska]
 • Autoreferat [wersja angielska]

pobierz (.pdf) 
pobierz (.pdf)
pobierz
(.pdf)
pobierz (.pdf)
pobierz (.pdf)

 

DR ROBERT MAŁOSZOWSKI


 • Uchwała Rady Wydziału
 • Harmonogram przebiegu postępowania
 • Wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego
 • Autoreferat [wersja polska]
 • Autoreferat [wersja angielska]


pobierz (.pdf)
 pobierz
(.pdf) 

pobierz (.pdf)
pobierz (.pdf)
pobierz (.pdf)

 

DR JOLANTA GOŁEMBIOWSKA-JOHNSSON


 • Uchwała Rady Wydziału
 • Harmonogram przebiegu postępowania
 • Wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego
 • Autoreferat [wersja polska]
 • Autoreferat [wersja angielska]

pobierz (.pdf)
pobierz
(.pdf)

pobierz (.pdf)
pobierz (.pdf)
pobierz (.pdf)

 

DR ALICJA HABISIAK MATCZAK


 • Uchwała Rady Wydziału
 • Harmonogram przebiegu postępowania
 • Wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego
 • Autoreferat [wersja polska]
 • Autoreferat [wersja angielska]

pobierz (.pdf)
pobierz
(.pdf)

pobierz (.pdf)
pobierz (.pdf)
pobierz (.pdf)

 

DR KATARZYNA ZIOŁOWICZ


 • Uchwała Rady Wydziału
 • Harmonogram przebiegu postępowania
 • Wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego
 • Autoreferat [wersja polska]
 • Autoreferat [wersja angielska]


pobierz
(.pdf)

pobierz (.pdf)
pobierz (.pdf)
pobierz (.pdf)
pobierz (.pdf)

 

DR LUDWIKA ŻYTKIEWICZ-OSTROWSKA

 • Uchwała Rady Wydziału
 • Harmonogram przebiegu postępowania
 • Wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego
 • Autoreferat [wersja polska]
 • Autoreferat [wersja angielska]

pobierz (.pdf)
pobierz (.pdf)
pobierz (.pdf)
pobierz (.pdf)
pobierz 
(.pdf)

 

DR HAB. ADAM SKÓRA

 • Uchwała Rady Wydziału
 • Harmonogram przebiegu postępowania + Skład Komisji habilitacyjnej
 • Wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego
 • Autoreferat (w języku polskim)

pobierz (.pdf)
pobierz (.pdf)
pobierz (.pdf)
pobierz (.pdf)

 

DR HAB. DORA HARA-ANTOSZKIEWICZ

 • Uchwała Rady Wydziału
 • Harmonogram przebiegu postępowania + Skład Komisji habilitacyjnej
 • Wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego
 • Autoreferat (w języku polskim)
 • Autoreferat (w języku angielskim)

pobierz (.pdf)
pobierz (.pdf)
pobierz (.pdf)
pobierz (.pdf)
pobierz (.pdf)

 

DR HAB. AURELIA MANDZIUK ZAJĄCZKOWSKA

 • Uchwała Rady Wydziału
 • Harmonogram przebiegu postępowania + Skład Komisji habilitacyjnej
 • Wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego
 • Autoreferat (w języku polskim)

pobierz (.pdf)
pobierz (.pdf)
pobierz (.pdf)
pobierz (.pdf)

 

DR BARTOSZ FRĄCZEK

 • Uchwała Rady Wydziału
 • Harmonogram przebiegu postępowania
 • Wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego
 • Autoreferat
 • Skład Komisji habilitacyjnej
pobierz (.pdf)

 

DR HAB. ANDRZEJ BRZEGOWY

 • Uchwała Rady Wydziału
 • Harmonogram przebiegu postępowania
 • Wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego
 • Autoreferat
 • Skład Komisji habilitacyjnej
pobierz (.pdf)

 

 

Przewody doktorskie:

MGR DAGMARA BUGAJ


 • Praca doktorska
 • Recenzja pracy doktorskiej – dr hab. Sławomir Decyk
 • Recenzja pracy doktorskiej – dr hab. Anna Kola

 
pobierz (.pdf)
pobierz
(.pdf)
pobierz (.pdf)

 

MGR ANNA LEHMANN


 • Praca doktorska
 • Recenzja pracy doktorskiej – dr hab. Arkadiusz Sylwestrowicz
 • Recenzja pracy doktorskiej – -

 
pobierz (.pdf)
pobierz
(.pdf)
pobierz (.pdf)

 

MGR ALEKSANDRA IGNASIAK


 • Praca doktorska
 • Recenzja pracy doktorskiej – dr hab. Tomasz Milanowski
 • Recenzja pracy doktorskiej – dr hab. Jan Gryka

 
pobierz (.pdf)
pobierz
(.pdf)
pobierz (.pdf)

 

MGR MAGDALENA DURAJ


 • Praca doktorska
 • Recenzja pracy doktorskiej – dr hab. Sławomiry Chorążyczewskiej
 • Recenzja pracy doktorskiej – dr hab. Hanny Wojdała-Markowskiej

 
pobierz (.pdf)
pobierz
(.pdf)
pobierz (.pdf)

 

MGR ANNA OGIŃSKA


 • Praca doktorska
 • Recenzja pracy doktorskiej Nr 1 – prof. Jerzego Ginalskiego
 • Recenzja pracy doktorskiej Nr 2 – prof. Jerzego Ginalskiego
 • Recenzja pracy doktorskiej Nr 1 – prof. Andrzeja Bossa
 • Recenzja pracy doktorskiej Nr 2 – prof. Andrzeja Bossa

 
pobierz (.pdf)
pobierz
(.pdf)
pobierz (.pdf)
pobierz (.pdf)
pobierz (.pdf)

 

MGR MONIKA CZARSKA


 • Praca doktorska
 • Recenzja pracy doktorskiej – dr hab. Aurelia Mandziuk – Zajączkowska
 • Recenzja pracy doktorskiej – prof. Mirosław Pawłowski

 
pobierz (.pdf)
pobierz
(.pdf)
pobierz (.pdf)

 

MGR PIOTR KWAŚNY


 • Praca doktorska
 • Recenzja pracy doktorskiej – dr hab. Ernest Zawada
 • Recenzja pracy doktorskiej – prof.Wiesław Łuczaj

 
pobierz (.pdf)
pobierz
(.pdf)
pobierz (.pdf)

 

MGR DANIEL CYBULA


 • Praca doktorska
 • Recenzja pracy doktorskiej – dr hab. Łukasz Huculak
 • Recenzja pracy doktorskiej – dr hab. Grzegorz Wnęk

 
pobierz (.pdf)
pobierz
(.pdf)
pobierz (.pdf)

 

MGR WALDEMAR KORALEWSKI


 • Praca doktorska
 • Recenzja pracy doktorskiej – prof. Michał Kliś
 • Recenzja pracy doktorskiej – dr. hab. Michał Kacperczyk

 
pobierz (.pdf)
pobierz
(.pdf)
pobierz (.pdf)

 

MGR MARLENA LENART


 • Praca doktorska
 • Recenzja pracy doktorskiej – dr hab. Sławomir Toman
 • Recenzja pracy doktorskiej – dr. hab. Tomasz Wendland

 
pobierz (.pdf)
pobierz
(.pdf)
pobierz (.pdf)

 

MGR WIKTORIA WRÓBLEWSKA


 • Praca doktorska
 • Recenzja pracy doktorskiej – prof. Aleksandra Widyńskiego
 • Recenzja pracy doktorskiej – dr hab. Aurelii Mandziuk-Zajączkowskiej

 
pobierz (.pdf)
pobierz
(.pdf)
pobierz (.pdf)

 

MGR PRZEMYSŁAW HAJEK


 • Praca doktorska
 • Recenzja pracy doktorskiej – dr hab. Pavla Nogi
 • Recenzja pracy doktorskiej – prof. Michała Stefanowskiego

 
pobierz (.pdf)
pobierz
(.pdf)
pobierz (.pdf)

 

MGR KATARZYNA JAGODZIŃSKA


 • Praca doktorska
 • Recenzja pracy doktorskiej – prof. Zbigniew Szot
 • Recenzja pracy doktorskiej – prof. Andrzej Banachowicz

 
pobierz (.pdf)
pobierz
(.pdf)
pobierz (.pdf)

 

MGR JOANNA PALJOCHA


 • Praca doktorska
 • Recenzja pracy doktorskiej – dr hab. Magdalena Hanysz – Stefańska
 • Recenzja pracy doktorskiej – prof. Krzysztof Szymanowicz

 
pobierz (.pdf)
pobierz
(.pdf)
pobierz (.pdf)

 

MGR ANDRZEJ FYDRYCH


 • Praca doktorska
 • Recenzja pracy doktorskiej – prof. Zbigniew Szot
 • Recenzja pracy doktorskiej – prof. Krzysztof Polkowski

 
pobierz (.pdf)
pobierz
(.pdf)
pobierz (.pdf)

 

MGR MAŁGORZATA GORGOLEWSKA


 • Praca doktorska
 • Recenzja pracy doktorskiej – dr hab. Małgorzata Warlikowska
 • Recenzja pracy doktorskiej – dr hab. Łukasz Kliś

 
pobierz (.pdf)
pobierz
(.pdf)
pobierz (.pdf)

 

MGR KAROLINA GRUDZIŃSKA


 • Praca doktorska
 • Recenzja pracy doktorskiej – Prof. Michał Kliś
 • Recenzja pracy doktorskiej – dr hab. Artur Krajewski

 
pobierz (.pdf)
pobierz
(.pdf)
pobierz (.pdf)

 

MGR MAGDALENA BEZAT


 • Praca doktorska
 • Recenzja pracy doktorskiej – dr hab. Aurelia Mandziuk Zajączkowska
 • Recenzja pracy doktorskiej – prof. Anna Goebel

 
pobierz (.pdf)
pobierz
(.pdf)
pobierz (.pdf)

 

MGR JOANNA RUSIN


 • Praca doktorska
 • Recenzja pracy doktorskiej – prof. Andrzej Banachowicz
 • Recenzja pracy doktorskiej – prof. Aleksander Widyński

 
pobierz (.pdf)
pobierz
(.pdf)
pobierz (.pdf)

 

MGR AGATA MATEROWICZ


 • Praca doktorska
 • Recenzja pracy doktorskiej – dr hab. Tomasz Sikorski
 • Recenzja pracy doktorskiej – dr hab. Wojciech Hoffmann

 
pobierz (.pdf)
pobierz
(.pdf)
pobierz (.pdf)

 

MGR JAN WASIŃSKI


 • Praca doktorska
 • Recenzja pracy doktorskiej – dr hab. Joanna Wiszniewska – Domańska
 • Recenzja pracy doktorskiej – dr hab. Bartłomiej Otocki

 
pobierz (.pdf)
pobierz
(.pdf)
pobierz (.pdf)

 

MGR BARBARA GÓRSKA


 • Praca doktorska
 • Recenzja pracy doktorskiej Nr 1 – prof. Małgorzaty Gardy
 • Recenzja pracy doktorskiej Nr 2 – prof. Małgorzaty Gardy
 • Recenzja pracy doktorskiej Nr 1 – dr hab. Moniki Kostrzewy,prof.UAM
 • Recenzja pracy doktorskiej Nr 2 – dr hab. Moniki Kostrzewy,prof.UAM

 
pobierz (.pdf)
pobierz
(.pdf)
pobierz (.pdf)
pobierz (.pdf)
pobierz (.pdf)

 

MGR MICHALINA OWCZAREK


 • Praca doktorska
 • Recenzja pracy doktorskiej – prof. Sławomir Fijałkowski
 • Recenzja pracy doktorskiej – dr hab. Maciej Kasperski, prof. ASP

 
pobierz (.pdf)
pobierz
(.pdf)
pobierz (.pdf)

 

MGR JUSTYNA STASIEWICZ


 • Praca doktorska
 • Recenzja pracy doktorskiej – dr hab. Agata Danielak-Kujda, prof. ASP
 • Recenzja pracy doktorskiej – dr hab. Anna Orska - Oleszczyk

 

pobierz (.pdf)
pobierz
(.pdf)
pobierz (.pdf)

 

MGR DARIUSZ LUDWISIAK


 • Praca doktorska
 • Recenzja pracy doktorskiej - prof. Michał Kliś
 • Recenzja pracy doktorskiej - prof. Stanisław Wieczorekpobierz (.pdf)
pobierz (.pdf)
pobierz (.pdf)

 

MGR JAKUB STĘPIEŃ


 • Praca doktorska
 • Recenzja pracy doktorskiej - prof. Władysław Pluta
 • Recenzja pracy doktorskiej - prof. Lech Majewskipobierz (.pdf)
pobierz (.pdf)
pobierz (.pdf)

 

MGR KATARZYNA MANIEWSKA


 • Recenzja pracy doktorskiej - prof. Jan Hrycek
 • Recenzja pracy doktorskiej - prof. Marek Sak


pobierz (.pdf)
pobierz (.pdf)

 

MGR TOMASZ KAWEŁCZYK


 • Rozprawa doktorska
 • Recenzja pracy doktorskiej - prof. Błażej Ostoja Lniski
 • Recenzja pracy doktorskiej - dr hab. Mateusz Otrębapobierz (.pdf)
pobierz (.pdf)
pobierz (.pdf)

 

MGR PAWEŁ KWIATKOWSKI


 • Rozprawa doktorska
 • Recenzja pracy doktorskiej - prof. Agnieszka Cieslińska Kawecka
 • Recenzja pracy doktorskiej - prof. Krzysztof Tomalskipobierz
(.pdf)
pobierz (.pdf)
pobierz (.pdf)

 

MGR ANNA KAŁAMARZ - KUCZ


 • Rozprawa doktorska
 • Recenzja pracy doktorskiej - Prof. Jan Trojan, prof. zw. UTH Radom
 • Recenzja pracy doktorskiej - prof. Piotr Stachlewskipobierz
(.pdf)
pobierz
(.pdf)
pobierz (.pdf)

 

MGR ANDRZEJ FODER


 • Praca doktorska
 • Recenzja pracy doktorskiej - dr hab. Anna Regimowicz-Korytowska, prof. UAP
 • Recenzja pracy doktorskiej - dr hab. Urszulę Smaza-Gralak, prof. ASP


pobierz
(.pdf)
pobierz
(.pdf)

pobierz
(.pdf)

 

ROBERT JUNDO

 • Rozprawa doktorska
 • Recenzja prof. dr. hab Zbigniewa Szota
 • Recenzja prof. Jacka Szewczyka