Prowadzący:

dr hab. Piotr Kucharski, ad.
mgr inż. Piotr Kulbicki, instruktor

Typ studiów:

stacjonarne I stopnia
jednolite studia magisterskie
niestacjonarne I stopnia

Pracownia czynna:

poniedziałek
piątek

Nr sali: 28

Charakterystyka:

Podstawowym zadaniem nauczania w pracowni jest zapoznanie studentów z programami służącymi do tworzenia grafiki dwu i trójwymiarowej.
Przygotowanie studenta do posługiwania się w zakresie warsztatu komputerowego różnorodnymi programami, co będzie w zależności od indywidualnych zainteresowań bazą potencjalnej aktywności twórczej, od prostej grafiki wektorowej do rozbudowanej multimedialnie czterowymiarowej przestrzeni. Tworzenie animowanego obrazu przestrzennego łączonego z dźwiękiem i efektami specjalnymi.
Poszukiwanie środków ekspresji właściwych warsztatowi komputerowemu.

W pracowni uczy się studentów posługiwania takimi programami jak: Photoshop, Ilustrator, Corel, InDesign, 3d StudioMax i Adobe Premiere.

Prowadzący:

dr hab. Krzysztof Rynkiewicz, ad.
mgr Michał Jankowski, instruktor

Typ studiów:

stacjonarne I stopnia

Pracownia czynna:

piątek (13.00-19.00)

Nr sali: 113 (budynek przy ul. Franciszkańskiej 76/78)

Charakterystyka:

Animacja płaska

Zajęcia dotyczą techniki, technologii, aspektów artystycznych i mają na celu:

 • Zdobycie umiejętności wyrażania własnych intencji poprzez ożywienie materii nieożywionej.
 • Zdobycie umiejętności budowania charakteru postaci poprzez ruch – kreacja aktorska.
 • Zdobycie umiejętności twórczego zastosowania komputera i specjalistycznych programów w całym procesie obróbki animacji. Zdobycie umiejętności kierowania zespołem twórczym animatorów.

Projektowanie przestrzeni wirtualnej

Zagadnienia, które składają się na pojęcie realizacji przestrzeni wirtualnej filmu animowanego, gry komputerowej, czy strony internetowej. Zagadnienia ściśle związane z formą plastyczną, ale też z całym zakresem działania na widza /ruch kamery, ruch wewnątrz kadrowy w tym ruch światła /.

 • Wiedza umożliwiająca porządkowanie, tworzenie i twórcze zastosowanie elementów plastycznych w ruchomym obrazie. Umiejętność ustalenia konwencji stylistycznej przestrzeni: 2D i 3D oraz sposobu jej prezentacji.
 • Nabycie umiejętności świadomego rozwiązywania problemów artystycznych, technicznych i technologicznych.

Prowadzący:

mgr Agata Gorządek

Typ studiów:

stacjonarne I stopnia

Pracownia czynna:

poniedziałek
czwartek

Nr sali: 302 (budynek przy ul. Franciszkańskiej 76/78)

Charakterystyka:

Pracownia oferuje zajęcia związane z teoretycznymi i praktycznymi zagadnieniami z zakresu animacji przestrzennej. W programie znajdują się zajęcia z projektowania i wykonania lalki animacyjnej, scenografii oraz rekwizytów, ćwiczenia z animacji przestrzennej, realizacje krótkich ćwiczeń filmowych oraz omówienie podstawowych zagadnień związane z narracją. W ramach zajęć studenci mają dostęp do specjalistycznych warsztatów mechanicznych i stolarskich oraz wsparcie doświadczonych techników. Program obejmuje również projekcje filmowe i wykłady związane z historią animacji lalkowej oraz poszczególnymi zagadnieniami charakterystycznymi dla tej techniki.

Kierownik pracowni:

mgr Izumi Yoshida - asystent

Typ studiów:

stacjonarne I stopnia

Pracownia czynna:

wtorek (10.00-13.00)

Nr sali: 301 lub 202 (budynek przy ul. Franciszkańskiej 76/78)

Charakterystyka:

W pracowni podstaw animacji studenci zdobywają wiedzę z zakresu animacji filmowej. W trakcie zajęć poznają stronę praktyczną i teoretyczną. Zapoznają się z różnorodnymi technikami filmu animowanego, tj. animacja płaska: rysunkowa, plastelinowa, sypka, wycinankowa kombinowana w stop-motion, oraz komputerowa. Dzięki ćwiczeniom z poznanych technik doskonalą warsztat, który w przyszłości będzie perfekcyjnym narzędziem w pracy animatora filmowego. Ponadto, uczą się jak wygląda praca animatora - samodzielnego oraz praca w zespole. Bardzo ważnym elementem jest umiejętność pracy z muzyką oraz z dialogami. Trzeba doskonale zobrazować formy przedstawiające oraz kompozycje abstrakcyjne.

Podczas nauki Studenci rozwijają wrażliwość na materię filmową poprzez realizację krótkich form- etiud. Analiza ruchu pozwala uświadomić początkującym animatorom, że materia ożywiona jest największym nośnikiem fabuły w filmie animowanym. W procesie twórczym sposób w jaki “ożywia” się bohatera, świadczy o biegłości i znajomości tajników sztuki animatorskiej.
Studenci po zajęciach z podstaw animacji, są gotowi, aby animować w różnych technikach filmowych.

Prowadzący:

dr hab. Piotr Kucharski, ad.
mgr Dariusz Ludwisiak, instruktor

Charakterystyka:

Projektowanie grafiki animacyjnej, „motion design”, projektowanie ruchomego obrazu. To kilka określeń zakresu problemów, właściwie tożsamych, ale w sposób jednoznaczny opisujących obszar zagadnień jakimi zajmuje się Pracownia. Typowy projektant ruchomego obrazu to grafik z klasycznym, akademickim wykształceniem, który potrafi zintegrować elementy czasu, dźwięku i przestrzeni z tradycyjnym zestawem umiejętności projektowych. „Motion design” jest podzbiorem projektowania graficznego używanym w kontekście produkcji filmowej czy video, stosowaniu kinetycznej typografii, efektów specjalnych czy animacji internetowych.

Przejście od grafiki dwuwymiarowej do trójwymiarowej, daje ogromne możliwości rozwoju i satysfakcji z tworzenia nowych wartości. Projektowanie animowanych czołówek do programów telewizyjnych, animacje znaków graficznych lub tworzenie wirtualnych rzeczywistości jest bardzo atrakcyjne z punktu widzenia profesjonalnego czy przyszłego projektanta. Posługiwanie się ruchomym, kinetycznym tekstem, pozbawionym analogowych ograniczeń jest niezwykle intrygujące i daje ogromne możliwości kreacyjne. Dodatkowo przeniesienie takich działań z programów dwu do trójwymiarowych tą kreację potęguje niewspółmiernie i otwiera nowe horyzonty. Nie trzeba się oczywiście ograniczać tylko do ruchomej typografii. Tekst można łączyć z dowolnymi obiektami; fotografią, przestrzennymi modelami, filmami zarejestrowanymi kamerą czy animacjami. Wszystkie te elementy mogą współistnieć razem lub osobno, zaprojektowane w dowolnej stylistyce, począwszy od technik rysunkowych po hiperrealistyczne rendery doskonale naśladujące świat realny. U podstaw wiedzy i kwalifikacji jakie powinien posiadać „motion designer”, leży rysunek, malarstwo, kompozycja, klasyczne projektowanie graficzne czy rzeźba. Każda z tych dyscyplin, ich świadomość, ma ogromny wpływ na końcowy efekt kreacji obrazu, różnica polega jedynie na tym że ostatecznym efektem jest ruchomy obraz.

dr hab. Piotr Kucharski ad

Typ studiów:

stacjonarne I stopnia
jednolite magisterskie

Pracownia czynna:

Czwartek 9.00-18.00

Nr sali: CPM sala Foto

Charakterystyka:

Międzywydziałowa Pracownia Fotografii i Mediów Cyfrowych jest pracownią dyplomującą. Działa w ramach Katedry Filmu, Scenografii i Mediów Cyfrowych. Pracownia ukierunkowana jest na „uruchomienie" aktywności twórczej studentów, nauki obserwacji analitycznej i języka wypowiedzi poprzez medium fotograficzne i filmowe.

Zajęcia mają charakter wykładów, konsultacji, korekt, dyskusji, pokazów dokumentacji, prezentacji zagadnień z obszaru sztuki współczesnej oraz zajęć w atelier. Bardzo istotny jest aktywny udział w zajęciach dodatkowych: warsztatach, plenerach, wystawach, projektach, aktywność w uczęszczaniu na wystawy fotograficzne, festiwale sztuki nowych mediów.

Prowadzący:

dr hab. Tomasz Edelman, ad.

Typ studiów:

stacjonarne I stopnia

 

Charakterystyka:
Studenci poznają zasady pracy z obrazem cyfrowym (z naciskiem na obrazy ruchome), uczą się odpowiednio dobierać i wykorzystywać oprogramowanie komputerowe, tak, aby osiągnąć zaplanowany cel.

 • Poznawanie technologii i systemu pracy w zależności od docelowego przeznaczenia pracy: internet, telewizja, taśma filmowa, itd.
 • Zdobywanie wiedzy niezbędnej do prawidłowego planowania postprodukcji.
 • Poznawanie zasad compositingu, czyli łączenia elementów w spójną pod względem technologicznym i estetycznym całość. W tym celu studenci zapoznają się z technikami takimi jak: trakowanie, kluczowanie, korekcja kolorystyczna obrazu.
 • W pracowni, głównym wykorzystywanym oprogramowaniem jest: Adobe After Effects, Adobe Photoshop, Syntheyes. Nie jest to jednak zamknięta lista bo uczestnicy zajęć nie mają tylko stosować gotowych rozwiązań, ale sami powinni wypracować najlepszy środek do osiągnięcia celu. Nauka konkretnych programów nie jest więc priorytetem (dogłębne poznanie narzędzi i tak jest niezbędne na pewnym etapie pracy), większy nacisk kładziony jest na rozwijanie sposobu myślenia w wyżej wymienionych kwestiach.

 

Prowadzący:

dr hab. Tomasz Edelman, ad.

Typ studiów:

stacjonarne I stopnia

Pracownia czynna:

wtorek (16.15-18.30)
piątek (17.30-20.30)

Nr sali: 302

Charakterystyka:

Pracownia w ogólnym zarysie jest miejscem, gdzie studenci II i III roku na początku poznają podstawy budowy narracji filmowej to znaczy wielkość planów filmowych jako podstawa języka filmowego , montaż filmowy co stanowi istotny kreatywny wkład w finalne dzieło filmowe i jest bezpośrednio związany ze zdjęciami i reżyserią . W pracowni wykonywane są ćwiczenia zbiorowe kamerą cyfrową którą staram się aby dla studentów stała się nowym narzędziem w rękach młodych ludzi kształcących się w różnych dziedzinach plastycznych . Realizacja filmowych etiud indywidualnych to podstawa zaliczenia przedmiotu .Pracownia Realizacji Filmowej i telewizyjnej współpracuje z pracowniami Animacji i Pracowni Scenografii i Kostiumu przy realizacji prac praktycznych jako aneksów do dyplomów licencjackich.

Prowadzący:

dr hab. Leszek Orlewicz, prof. nadzw.

Przedmioty:

Audiosfera, Montaż dźwięku i obrazu w utworach audiowizualnych

Typ studiów:

stacjonarne studia I i II stopnia

Pracownia czynna:

poniedziałek (13.45-17.30)
wtorek (10.00-12.15)

Nr sali: 104 (budynek przy ul. Franciszkańskiej 76/78)

Charakterystyka:

Wykłady obejmują:

 • Zagadnienia teoretyczne dotyczące, montażu obrazu i dźwięku, zajęcia konsultacyjne indywidualne w formie ćwiczeń praktycznych na konkretnym materiale filmowym (animacje) stworzonym samodzielnie przez studenta.
 • Zagadnienia teoretyczne dotyczące akustyki, technologii dźwięku, montażu obrazu i dźwięku, historii form muzycznych związanych z filmem – musical, opera, muzyka etniczna.
 • Wykłady połączone z ćwiczeniami praktycznymi zawierają pracę nad konkretnym materiałem dźwiękowym skomponowanym samodzielnie, studiowaniem przykładów z klasyki filmowej oraz próbami samodzielnego nagrywania poszczególnych elementów ścieżki dźwiękowej: dialogi, efekty, tła oraz zgrywanie ich w pełną ścieżkę dźwiękową filmu.

 

Poza ćwiczeniami wykłady są uzupełniane projekcjami filmów fabularnych i dokumentalnych, których analiza jest częścią ćwiczeń.

 • Wprowadzenie do akustyki, teoretyczne podstawy nauki o dźwięku.
 • Konwencje udźwiękowienia filmu.
 • Systematyka zjawisk dźwiękowych
 • Montaż i opracowanie ścieżki dźwiękowej – partytura filmu
 • Muzyka etniczna i nauka o instrumentach muzycznych
 • Funkcje muzyki i filmie i telewizji oraz w przedsięwzięciach artystycznych
 • Analiza dzieł filmowych z muzyką wybitnych kompozytorów muzyki filmowej i klasycznej
 • Historia musicalu – poznajemy najsłynniejsze, sfilmowane dzieła gatunku
 • Historia opery – poznajemy kompozytorów i wielkie dzieła operowe
 • Film muzyczny.
 • Opracowanie i nagranie dźwięku do etiud filmowych
 • Offy, efekty i dialogi w filmie i telewizji
 • Ćwiczenia na synchronizację rytmiczną i metryczną muzyki i efektów
 • Udźwiękowienie materiałów filmowych narzuconych i własnych
 • Montaż obrazu i dźwięku w systemie AVID MDEDIA COMPOSER – nauka programów profesjonalnych
 • Instrumenty muzyczne, ich koloryt i brzmienie w z wstawieniu konkretnymi obrazami filmowymi
 • Psychologiczne i semantyczne oddziaływanie muzyki na widza
 • Zastosowanie muzyki w filmie animowanym
do góry
Poprzednia wersja strony ASP