Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML
Strona główna

tomasz-zaluski

Wydział Sztuk Wizualnych
Tomasz Załuski

adiunkt w Zakładzie Teorii i Historii Sztuki, Wydział Sztuk Wizualnych

pracuje także jako adiunkt w Zakładzie Teorii Kultury, Katedra Mediów i Kultury Audiowizualnej, Instytut Kultury Współczesnej UŁ

email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Publikacje:

książki:

2008 – Modernizm artystyczny i powtórzenie. Próba reinterpretacji, Universitas, Kraków 2008

2010 – redakcja tomu zbiorowego Sztuki w przestrzeni transmedialnej, Akademia Sztuk Pięknych im. W. Strzemińskiego w Łodzi, Łódź 2010

artykuły w czasopismach naukowych i tomach zbiorowych:

2012 – Biologia polityczna Kanta, w: B. Banasiak, A. Kucner, P. Wasyluk [red.], Demokracja, tolerancja, oświecenie, Instytut Filozofii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2012, s. 127-140

2012 – KwieKulik i konceptualizm w uwarunkowaniach PRL-u. Przyczynek do analizy problemu, w: „Sztuka i Dokumentacja”, nr 6, wiosna 2012, s. 79-88

2011 – Praxis=ethos=creatio. Estetyka w rozszerzonym polu, w: I. Lorenz, M. Salwa [red.], Konteksty sztuki, konteksty estetyki. Tom 2. Przestrzenie późnej nowoczesności, Officyna, Łódź 2011, s. 53-66

2011 – Sztuka jako ontologiczny eksperyment, w: „Estetyka i krytyka” 21 (2/2011), s. 187-197

2011 – Dystans w relacji: Jacques Derrida i Jean-Luc Nancy, w: B. Banasiak, K.M. Jaksander, A. Kucner [red.], Foucault, Deleuze, Derrida, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2011, s. 386-403

2010 – Transmedialność? oraz Integracja sztuk i transmedialność w „Działaniach” KwieKulik, w: T. Załuski [red.], Sztuki w przestrzeni transmedialnej, Akademia Sztuk Pięknych im. W. Strzemińskiego w Łodzi, Łódź 2010, s. 9-18, 90-100

2010 - Procesualne archiwum jako materia sztuki. O działaniach duetu KwieKulik, w: M. Ostrowicki [red.] Materia sztuki, Universitas, Kraków 2010, s. 129-142

2010 – Partes extra partes. Jean-Luc Nancy i ontologia ciał, w: A. Kiepas, E. Struzik [red.], Terytorium i peryferia cielesności. Ciało w dyskursie filozoficznym, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Katowice 2010, s. 197-208

2010 – Od dzieła do rozdzielania. Filozofia i to, co polityczne, w: J.-L. Nancy, Rozdzielona wspólnota, przeł. M. Gusin, T. Załuski, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wrocław 2010, s. VII-XXXVI

2010 – Filozofia i kreacja świata, w: M.M. Bogusławski, A. Kucner, T. Sieczkowski [red.], Filozofia: ogląd, namysł, krytyka?, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2010, s. 184-194

2009 – Wspólnota bez immanencji, w: „Nowa Krytyka” nr 22/23, 2009, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, s. 83-106

2009 – 16 tekstów w pracy zbiorowej Imiona własne sztuki łódzkiej, red. G. Sztabiński, P. Sztabińska, Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi, Łódź, 2009; teksty poświęcone następującym artystom i artystkom: Zbigniew Warpechowski (s. 98-99), Wojciech Bruszewski (s. 110-111), Grzegorz Przyborek (s. 194-195), Krzysztof Cichosz (s. 206-207), Jerzy Grzegorski (s. 229-230), Łódź Kaliska (s. 232-233), Adam Klimczak (s. 249-250), Wojciech Leder (s. 260-261), Konrad Kuzyszyn (s. 264-265), Magdalena Moskwa (s. 281-282), Wspólnota Leeeżeć - Andrzej Miastkowski (s. 284-295, Marek Domański (s. 291-292), Artur Chrzanowski (s. 300-301), Kamil Kuskowski (s. 303-304), Anna Orlikowska (s. 312-313), Łukasz Ogórek (s. 315-316).

2009 – Genius loci jako jednostkowość miejsca w ujęciu filozofii relacji, w: B. Gutowski [red.], Genius loci. Tożsamość miejsca w kontekście historycznym i współczesnym, Muzeum Pałac w Wilanowie, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Warszawa 2009, s. 59-67

2008 – Opóźniony obraz. O czasowości wideomalarstwa Dominika Lejmana, w: K. Wilkoszewska [red.], Czas przestrzeni, Universitas, Kraków 2008, s. 267-280

2008 – Ontologia jako koegzystencjalna analityka «bycia-z», w: „Analiza i Egzystencja” nr 6, 2007, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008, s. 49-74

2007 – Więź do zawiązania: polityka nie-samowystarczalności według Jean-Luc Nancy’ego, w: „Studia Philosophica Wratislaviensia”, vol. II, fasc. 1 (2007), s. 87-103

2007 – Jean-Luc Nancy i jednostkowa wielość sztuki, w: K. Wilkoszewska [red.], Wizje i re-wizje. Wielka księga estetyki w Polsce, Universitas, Kraków 2007, s. 641-654

2006 – Umberto Eco: powtórzenie i pozaestetyczny sens awangardy, w: „Folia Philosophica” nr 18, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2006, s. 69-101

2006 – The Community Without Its Work: Art and the Political in Jean-Luc Nancy, w: “Art Inquiry. Recherches sur les arts”, vol. VIII (XVII), Łódź 2006, s. 37-53

2006 – Powtórzenie i motyw końca sztuki w filozofii Jean-Luc Nancy’ego, w: „Estetyka i Krytyka” nr 11 (2/2006), s. 137-161

2005 – Arthur Danto: powtórzenie a różnica między sztuką i nie-sztuką, w: „Sztuka i filozofia” nr 26, 2005, Instytut Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, s. 155-185

2004 – Kilka uwag o pomysłowości (wit) u Locke’a, w: „Folia Philosophica” nr 16, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2004, s. 71- 82

2002 – Performatywność dyskursu o sztuce, w: „Artium Quaestiones” vol. XIII, 2002, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań 2002 s. 277-293

2000 – i, w: „Sztuka i filozofia” nr 18, 2000, Instytut Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, s. 106-136

2000 – Towarzystwo Szerzenia Sztuki Polskiej wśród Obcych, w: G. Minczew [red.], Człowiek w sferze oddziaływania obcej kultury, Materiały z Międzynarodowej Naukowej Konferencji Studenckiej Łódź, 7-9 grudnia 1998 roku, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2000 s. 379-391

teksty w czasopismach artystycznych i katalogach wystaw:

2012 – Psychopompos, w: Marek Domański. Psychopompos, katalog wystawy, Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, Łódź 2012, s. 46-47

2011 – Między dokumentem i monumentem. Fotoarchiwum elektrowni łódzkiej, w: M. Domański, M. Szymańska [red.], Energia czasu, katalog wystawy, Fundacja Edukacji Wizualnej, Łódź 2010 [bez numeracji stron]

2010 – W imię malarstwa, w: „Format” nr 58, 1-2/2010, s. 52-55

2010 – Marzenie, więź, utopia, w: „Format” nr 58, 1-2/2010, s. 65-66

2009 – We, w: Loving the Alien, katalog projektu artystycznego MAK NITE EU, MAK Vienna, Verlag fur Moderne Kunst, Nurnberg 2009, s. 95-96

2009 – Prawo do malarstwa, w: The Right to Painting, katalog Kamila Kuskowskiego, Galeria Piekary, Poznań 2009, s. 87-110

2009 – Archiwum i polityka dziedziczenia w MS/MS2, w: „Czas kultury” nr 2, 2009, s. 128-131

2009 – Archiwum czyli podmiot na półce, w: Tytuł roboczy: archiwum, cz. 3, Muzeum Sztuki w Łodzi, s. 28-29, (wersja angielska - s. 34-35).

2008 – Z archiwum KwieKulik: ‘Działania z Dobromierzem’ i ‘Stół z X-ami’, w: Zofia Kulik prezentuje KwieKulik: Dobromierz X, katalog wystawy KwieKulik w Atlasie Sztuki, 21 listopada 2008 - 11 stycznia 2009 (opublikowany jako wkładka w: „Art. & Business” nr 11, 2008)

2008 – Malarstwo przed malarstwem, w: Wojciech Leder. Pożegnanie z abstrakcją, Katalog wystawy w Galerii Propaganda w Łodzi, Miejska Galeria Sztuki, Łódź 2008

2008 – Fotografia jako prezentacja jednostki i wspólnoty, w: „Format” nr 54, 2008, s. 8-11

2007 – W środku Polski czyli gdzie?, w: Piątek w centrum uwagi, katalog wystawy towarzyszącej 6 Międzynarodowemu Festiwalowi Fotografii w Łodzi, 20 kwietnia 2007, „Stara Plebania”, Piątek; 16 maja 2007, Galeria Biblioteka, Patio Centrum Sztuki WSHE, Łódź (bez numerów stron)

2007 – Traumatyczne zanurzenie, w: „Artluk” nr 3 (5) 2007, s. 75

2007 – System otwarty, w: „Tygiel Kultury” nr 4-6 (136-138) 2007, s. 191-194

2007 – Świat all over, w: Anna Orlikowska, katalog wystawy w Galerii Bałuckiej w Łodzi, 12.01 – 04.02.2007, Miejska Galeria Sztuki w Łodzi, Łódź 2007 (bez numerów stron)

2007 – Prymat intencji artystycznej?, w: „Kresy” nr 69-70, 1-2/2007, s. 203-208

2007 – Od spektaklu do sceny ekspozycji, w: Historia Naturalna. katalog wystawy Dominika Lejmana w Atlasie Sztuki 20 kwiecień – 10 czerwiec 2007 (opublikowany jako wkładka w: „Arteon” nr 4 (84) kwiecień 2007, bez numerów stron)

2007 – Jaką wiedzę mogą przynieść sztuki wizualne?, w: „Kresy” nr 71, 3/2007, s. 202-210

2007 – Freestyle’owa siła formalizmu, w: „Exit” nr 4 (72) 2007, s. 4616-4619

2007 – Elżbieta Jabłońska. Zdarzenie (w) codzienności, w: „Exit” nr 2 (70) 2007, s. 4428-4437

2007 – Dowcipny koncept w sztuce polskiej, w: „Orońsko. Kwartalnik rzeźby” nr 3-4 (68-69) 2007, s. 20-24

2007 – Czym może być edukacja wizualna?, w: G. Sztabiński, E. Wojtyniak-Dębińska, T. Załuski [red.], Edukacja Wizualna, Publikacja z okazji dwudziestolecia istnienia Wydziału Edukacji Wizualnej Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, ASP, Łódź 2007, s. 14-17

2006 – Muzeum puszcza oko, w: „Exit”, nr 1(65), 2006, s. 4040-4042

2006 – Łódź Biennale 2006: Mentality i Muzeum Konstrukcji w Procesie, w: „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Estetycznego” nr 1 (9), zima 2006, s.14-15.

2006 – Biennale, które ma nadejść, w: „Orońsko. Kwartalnik rzeźby” nr 3-4 (64-65)/2006, s. 52

2006 – Jednostkowa wielość wideomalarstwa, w: „Format” nr 51, 4/2006, s. 22-26

2006 – Grünewald współczesny, w: „Exit” nr 3(67), 2006, s. 4184-4187

2006 – Ciężar seksu, w: Tors-ja. katalog wystawy Marzeny Kawalerowicz w Atlasie Sztuki, 10 marzec – 2 kwiecień 2006 (opublikowany jako wkładka w: „Arteon” nr 3 (71), marzec 2006, bez numerów stron)

2005 – Sawicka Sawicka, w: Przyciąga i odpycha. katalog wystawy Jadwigi Sawickiej w Atlasie Sztuki, luty – marzec 2005 (opublikowany jako wkładka w: „Arteon” nr 2 (58), luty 2005, s. 24-27)

2004 – Techniki własne, w: „Format” nr 45 (3-4/2004), s. 83, 97-98

2004 – Pomysłowe zestawienie, w: portretwłasny.pl. katalog wystawy prac Laury Paweli i Krzysztofa Skarbka w Atlasie Sztuki, wrzesień - październik 2004, Łódź 2004, s. 4-9

2003 – Techniki nieskończonych celów, w: Wojciech Leder. Obrazy, katalog wystawy w Galerii Zamkowej w Lubinie, lipiec sierpień 2003 oraz w Galerii Jatki w Nowym Targu, Lubin 2003 s. 2-5

2003 – Rzeźbienie pojęcia rzeźby, w: „Orońsko. Kwartalnik rzeźby” nr 2-3/2003, s. 22-27

2000 – Dadá/dáda, w: „Kresy” nr 41, 1/2000 s. 210-216

2000 – „Tu nie ma stóp”. Wirtualne polilokwium wokół obrazów Nowosielskiego, w: „Kresy” nr 44, 4/2000 s. 231-240

1999 – Czy warto wystawiać awangardę w Łodzi?, w: „Magazyn Sztuki” nr 22 (2/1999) s. 68-70

przekłady:

2010 – J.-L. Nancy, Przedmowa do wydania polskiego, Rozdzielona wspólnota, Skończona historia, przeł. T. Załuski, w: J.-L. Nancy, Rozdzielna wspólnota, przeł. M. Gusin, T. Załuski, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wrocław 2010, s. 3-59, 127-148

2010 – J. S. Librett, Praktyka świata: graniczna kosmologia Jeana-Luca Nancy’ego pomiędzy teorią i historią, w: „Nowa Krytyka” nr 24/25, 2010, s. 251-269

2009 – J.-L. Nancy, Nota o sztuce i powtórzeniu, w: „Nowa Krytyka” nr 22/23, 2009, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, s. 79-81

2004 – T. J. Clark, Teoria sztuki Clementa Greenberga, w: „Kresy” nr 59, 3/2004, s. 196-208

2004 – M. Fried, Jak działa modernizm: w odpowiedzi T. J. Clarkowi, w: „Kresy” nr 59, 3/2004, s. 209-220

2003 – Jeffrey S. Librett, Pomiędzy nihilizmem i mitem: wartości, estetyka i polityka w Sensie świata Jeana-Luca Nancy’ego, w: „Sztuka i filozofia” nr 22-23/2003, Instytut Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, s. 193-215

2002 – Jean-Luc Nancy, Dziki śmiech w gardzieli śmierci, w: „Kresy” nr 49, 1/2002, s. 19-30

2001 – trzy teksty Clementa Greenberga: Kryzys obrazu sztalugowego, Przyczynek do dyskusji, Paralele bizantyjskie, w: „Kresy” nr 47, 3/2001, s. 202-204, 204-205 oraz 211-213

wywiady:

2012 – Manualność zdigitalizowana. Z Bartkiem Otockim rozmawia Tomasz Załuski, w: Bartek Otocki. Archiwum otwarte, katalog wystawy w Ośrodku Działań Artystycznych ODA Art w Piotrkowie Trybunalskim, 2 marca – 30 marca 2012 (bez numerów stron)

2010 – Ideografie. Z Reginą Silveirą rozmawia Tomasz Załuski, w: katalog wystawy, Atlas Sztuki, 24 września – 7 listopada 2010 (opublikowany jako wkładka w: „Art & Business” nr 9, 2010, s. IV-XVI

2009 – Z Liliane Zafrani rozmawia Tomasz Załuski, w: Abstrakcja i kinetyka, katalog wystawy w Atlasie Sztuki, 19 czerwca – 13 września 2009 (opublikowany jako wkładka w: „Art & Business” nr 6, 2009, bez numerów stron)

2008 – Anatomia KwieKulik. Z Zofią Kulik i Przemysławem Kwiekiem rozmawia Tomasz Załuski, w: Zofia Kulik prezentuje KwieKulik: Dobromierz X, katalog wystawy KwieKulik w Atlasie Sztuki, 21 listopada 2008 – 11 stycznia 2009 (opublikowany jako wkładka w: „Art & Business” nr 11, 2008, bez numerów stron)

2006 – Zależy mi na znalezieniu małej szczeliny, która powoduje chwilowy zwrot akcji, wprowadza zamęt, a czasem zadziwia. Z Elżbietą Jabłońską rozmawia Tomasz Załuski, w: Elżbieta Jabłońska. 83 kelnerów i pomocnik, katalog wystawy w Atlasie Sztuki, 7 kwietnia - 14 maja (opublikowany jako wkładka w: „Arteon” nr 4 (72), kwiecień 2006, bez numerów stron)

2006 – Z Ilyą i Emilią Kabakov rozmawia Tomasz Załuski, w: Ilya i Emilia Kabakov. 10 Albumów Ilyi Kabakova, katalog wystawy w Atlasie Sztuki, 13 stycznia – 5 marca 2006 (opublikowany jako wkładka w: „Arteon” nr 1 (69), styczeń 2006, bez numerów stron)

2006 – Erzählerischer Trieb. Christian Tomaszewski in Gespräch mit Tomasz Załuski, Übersetzungen K. Kupfer oraz A Narrative Urge. Christian Tomaszewski talks to Tomasz Załuski, trans. M. Wawrzyńczak, w: Christian Tomaszewski. On Chapels, Caves and Erotic Mistery, katalog wystawy w Kunstsammlungen Chemnitz 15.10-26.11.2006, s. 25-37 (angielski i niemiecki przekład wywiadu Popęd narracyjny. Z Christianem Tomaszewskim rozmawia Tomasz Załuski)

2005 – Z Guy Peellaertem rozmawia Tomasz Załuski, w: Guy Peellaert. Sny XX wieku, katalog wystawy w Atlasie Sztuki, maj – czerwiec 2005 (opublikowany jako wkładka w: „Arteon” nr 5 (61), maj 2005, s. 23-28)

2005 – Popęd narracyjny. Z Christianem Tomaszewskim rozmawia Tomasz Załuski, w: Christian Tomaszewski. O kaplicach, jaskiniach i erotycznej beznadziei, katalog wystawy w Atlasie Sztuki, 25 listopada – 21 grudnia 2005 (opublikowany jako wkładka w: „Arteon” nr 11 (67), listopada 2005, bez numerów stron)

2005 – Ja się w ogóle powtarzam. Z Jadwigą Sawicką rozmawia Tomasz Załuski, w: „Czas Kultury”, 5/2005, s. 28-34

2004 – XPawela. Z Laurą Pawelą rozmawia Tomasz Załuski, w: portretwłasny.pl, katalog wystawy prac Laury Paweli i Krzysztofa Skarbka w Atlasie Sztuki, wrzesień - październik 2004, Łódź 2004, s. 10-13

udział w konferencjach naukowych:

2012 – Estetyka jako narracja i metanarracja, Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Polskie Towarzystwo Estetyczne i Zakład Estetyki i Filozofii Sztuki Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 27-28 września 2012, referat: Formowanie się wspólnoty. Estetyka organiczności i biopolityka

2012 – Estetyka sztuk performatywnych, Ogólnopolska Konferencja Estetyczna, Zakład Estetyki Instytutu Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków-Przegorzały, 21-23 maja 2012, referat: Performance i powtórzenie

2012 – Powrót modernizmu?, Zakład Estetyki, Instytut Filozofii Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie, Kazimierz Dolny, 19-20 kwietnia 2012, referat: Sztuka jako produkcja relacji

2012 – Architektura przemocy. Interdyscyplinarne studia nad dyscyplinującymi aspektami architektury, Katedra Multimediów ASP w Łodzi, Katedra Socjologii Sztuki UŁ, Łódź, 16-17 kwietnia 2012, referat: Architektura jako futerał na ciało. Biopolityczne aspekty koncepcji Katarzyny Kobro i Władysława Strzemińskiego

2011 – Demokracja, tolerancja, oświecenie, Festiwal Filozofii, edycja 4, Wyższa Szkoła Administracji Publicznej, Białystok, 12-16 września 2011, referat: Biologia polityczna Kanta

2011 – Od liberatury do e-literatury 2. Remiksy, remediacje, redefinicje, Katedra Teatru, Filmu i Nowych Mediów Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Opolskiego, Kamień Śląski, 9-10 maja 2011, referat: Remediacje słowa – remediacje doświadczenia. Maszyny tekstualne Wojciecha Bruszewskiego

2010 – Konteksty sztuki, konteksty estetyki, II Polski Kongres Estetyczny, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Warszawa, 21-23 września 2010, referat Praxis=ethos=creatio. Estetyka w rozszerzonym polu

2010 – Deleuze – Derrida – Foucault, Festiwal Filozofii, edycja 3, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn, 6-11 września 2010, referat Dystans w relacji: Jacques Derrida i Jean-Luc Nancy

2010 – Sens, znaczenie i wartość sztuki, Instytut Filozofii, Uniwersytet Jagielloński, Collegium Maius, 6-7 września 2010, referat Sztuka jako eksperyment ontologiczny

2010 – 2nd Derrida Today Conference, organizatorzy: The Faculty of Arts and Social Sciences, Kingston University, UK & Departament of Media, Music and Cultural Studies, Faculty of Arts, Macquarie University, Sydney, Australia, miejsce i czas: Goodenough College, Londyn, 19-21 lipca 2010, referat The Community of the Question, the Aesthetic in the Extended Field, and the History of Repetition in Modern Art

2010 – Sztuka konceptualna w Polsce – środki artystyczne, ludzie, znaczenia, Fokus Łódź Biennale 2010, Muzeum Sztuki w Łodzi, MS2 Łódź, 24-25 czerwca 2010, referat Konceptualizm w uwarunkowaniach PRL-u. Przypadek duetu KwieKulik

2010 – Analiza i Egzystencja. Dwa style uprawiania filozofii, Redakcja „Analizy i Egzystencji”, Instytut Filozofii Uniwersytetu Szczecińskiego, Komitet Nauk Filozoficznych PAN, Pobierowo, 14-15 maja 2010, referat Synkopa/fragment. Skończoność myślenia, rygor egzystencji i styl filozoficznej prezentacji

2009 – Sztuki w przestrzeni transmedialnej, Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi, 7-8 grudnia 2009, referat Integracja sztuk i transmedialność w „Działaniach” KwieKulik (idea i organizacja konferencji)

2009 – Filozofia: namysł, ogląd, krytyka?, Festiwal Filozofii, edycja 2, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn, 7-12 września 2009, referat Jean-Luc Nancy: filozofia i kreacja świata

2009 – Cielesność jako przedmiot refleksji w najnowszej filozofii, Instytut Filozofii, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Ustroń, 12-14 maja 2009, referat Jean-Luc Nancy i ontologia ciał

2008 – Imiona sztuki łódzkiej. Problemy malarstwa, grafiki, rzeźby i intermediów po 1956 roku, Akademia Sztuk Pięknych im. W. Strzemińskiego w Łodzi, Łódź, 27 listopada 2008, referat Egzystencjalizm łódzki

2008 – Rzeźba w Polsce (1945-2008), Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Orońsko, 10-11 października 2008, referat Rzeźbiarskość poza rzeźbą w Działaniach duetu KwieKulik

2008 – Utopia – wczoraj i dziś, Festiwal Filozofii, edycja 1, Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum, Międzygórze, 8-13 września 2008, referat Czy demokracja „do zdarzenia” jest utopią?

2008 – Materia sztuki, XXXIV Ogólnopolska Konferencja Estetyczna, Uniwersytet Jagielloński, Kraków-Przegorzały, 19-21 maja 2007, referat Procesualne archiwum jako materia sztuki. O działaniach duetu KwieKulik

2007 – Genius loci. Tożsamość miejsca w kontekście historycznym i współczesnym, Muzeum Pałac w Wilanowie, Wilanów, 13-14 grudnia 2007, referat Genius loci jako jednostkowość miejsca w ujęciu filozofii relacji

2007 – Czas przestrzeni, XXXIII Ogólnopolska Konferencja Estetyczna, Uniwersytet Jagielloński, Kraków-Przegorzały, 10-12 maja 2007, referat Opóźniony obraz. O wybranych aspektach wideomalarstwa

2006 – Wizje i Re-wizje, I Polski Kongres Estetyczny, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, 21-24 wrzesień 2006, referat Jednostkowa wielość sztuki

1998 – Człowiek w sferze oddziaływania obcej kultury, Międzynarodowa Naukowa Konferencja Studencka, Uniwersytet Łódzki, Łódź, 7-9 grudnia 1998 roku, referat Towarzystwo Szerzenia Sztuki Polskiej wśród Obcych