Zasady rekrutacji na kierunek wzornictwo (profil ogólnoakademicki) na rok akademicki 2020/2021

Znajdziesz tu informacje o tym jak przygotować się do egzaminu wstępnego i jak egzamin będzie przebiegał.

Zasady rekrutacji na kierunek rzeźba (profil praktyczny) na rok akademicki 2020/2021

Znajdziesz tu informacje o tym jak przygotować się do egzaminu wstępnego i jak egzamin będzie przebiegał.

Zasady rekrutacji na kierunek malarstwo (profil praktyczny) na rok akademicki 2020/2021

Znajdziesz tu informacje o tym jak przygotować się do egzaminu wstępnego i jak egzamin będzie przebiegał.

Zasady rekrutacji na kierunek grafika (profil ogólnoakademicki) na rok akademicki 2020/2021

Znajdziesz tu informacje o tym jak przygotować się do egzaminu wstępnego i jak egzamin będzie przebiegał.

Zasady rekrutacji na kierunek tkanina i ubiór (profil ogólnoakademicki) na rok akademicki 2020/2021

Znajdziesz tu informacje o tym jak przygotować się do egzaminu wstępnego i jak egzamin będzie przebiegał.

Zasady rekrutacji na kierunek fotografia i multimedia (profil ogólnoakademicki) na rok akademicki 2020/2021

Znajdziesz tu informacje o tym jak przygotować się do egzaminu wstępnego i jak egzamin będzie przebiegał.

Zasady rekrutacji na kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (profil ogólnoakademicki) na rok akademicki 2020/2021

Znajdziesz tu informacje o tym jak przygotować się do egzaminu wstępnego i jak egzamin będzie przebiegał.

Zasady rekrutacji na kierunek architektura wnętrz (profil ogólnoakademicki) na rok akademicki 2020/2021

Znajdziesz tu informacje o tym jak przygotować się do egzaminu wstępnego i jak egzamin będzie przebiegał.

do góry
Poprzednia wersja strony ASP