YTAT 2016

0

 II Międzynarodowe Triennale Tkaniny Młodych – Łódź YTAT 2016/YTAT I Sympozjum „Edukacja w obszarze tkaniny”

Wartość ogólna zadania: 52 950,00 zł
Wysokość dofinansowania: 4500,00 zł

Dofinansowano ze środków finansowych
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
w ramach Programu „Rozwój infrastruktury kultury”

Termin realizacji zadania: 01.03.2016 – 31.12.2016

2. Międzynarodowe Triennale Tkaniny Młodych – Łódź 2016/Young Textile Art Triennial – Lodz 2016 będzie organizowane przez ASP w Łodzi po raz drugi. Duże zainteresowanie poprzednią edycją sprawiło, że wystawa konkurs poszerzona zostanie o sympozjum „Edukacja w obszarze Tkaniny stan aktualny, kierunki rozwoju, prognozy”. Wystawa/konkurs utrzyma dotychczasową formułę. Tak jak wcześniej będzie to wydarzenie towarzyszące prestiżowemu Międzynarodowemu Triennale Tkaniny w Łodzi, prezentowane w salach Centralnego Muzeum Włókiennictwa studenci będą mieli niepowtarzalną okazję zobaczyć prace 130 dojrzałych, utytułowanych artystów z 50 krajów . Celem zadania jest kontynuacja i rozwój zapoczątkowanej 3 lata temu międzynarodowej platformy prezentacji dokonań młodego pokolenia twórców tkaniny.
Adresaci zadania :studenci 25 Uczelni Artystycznych na świecie, działających w szeroko pojętej tzw. "sztuce włókna". Zadanie zostało przygotowane przez pedagogów ASP w Łodzi.

Organizacja przez Akademię Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi wystawy/konkursu „2. Międzynarodowe Triennale Tkaniny Młodych YTAT Łódź 2016” oraz „1.Międzynarodowego Sympozjum Młoda Tkanina –Edukacja –stan aktualny, kierunki rozwoju, prognozy na przyszłość” towarzyszącego wystawie.

„2. Międzynarodowe Triennale Tkaniny Młodych YTAT Łódź 2016” odbyło się w dniach 09.05-21.08.2016 roku w salach wystawowych Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi, które było współorganizatorem wydarzenia i towarzyszyło prestiżowemu 15. Międzynarodowemu Triennale Tkaniny w Łodzi. Wernisaż wystawy odbył się 9 maja br., w dniu otwarcia 15. MTT w Łodzi podnosząc znacząco rangę naszego przedsięwzięcia. W wystawie wzięło udział 66 studentów i absolwentów z 21 uczelni artystycznych z 14 krajów. Jury przyznało 3 nagrody (I,II,III miejsce) w dwóch konkurencjach: tkanina artystyczna i tkanina projektowa. Dodatkowe nagrody w tych dwóch kategoriach przyznała Rektor ASP w Łodzi prof. Jolanta Rudzka – Habisiak.

„1. Międzynarodowe Sympozjum Młoda Tkanina –Edukacja –stan aktualny, kierunki rozwoju, prognozy na przyszłość” odbyło się 10 maja br. i było jednym z ważniejszych wydarzeń przewidzianych w programie 15. Międzynarodowego Triennale Tkaniny w Łodzi, o czym świadczy jego bardzo korzystny termin tj. w drugim z trzech dni przewidzianych na obchody głównego Triennale. Wykłady podczas sympozjum dało 11 prelegentów reprezentujących europejskie oraz światowe ośrodki akademickie oraz 2 gości specjalnych: profesor Michael Brennand-Wood oraz Lala de Dios, przewodniczącej European Textile Network.

Dodatkowym wydarzeniem towarzyszącym była wizyta w ASP Hiroko Watnabe, artystki, profesor związanej z Tama Art University w Tokio i przewodniczącej International Textile Network. Doceniając nasz wysiłek promocji „młodej tkaniny” Pani profesor przyjechała do Polski z własnej inicjatywy, na własny koszt i nieodpłatnie wygłosiła 2 wykłady dla studentów: „Edukacja w zakresie tkactwa artystycznego oraz projektowania tkanin na uczelniach artystycznych w Japonii” i „Twórcy tkaniny artystycznej w Japonii i ich prace na podstawie Wystawy FIBER FUTURES – Japan’s Textile Pioneers” oraz przeprowadziła warsztaty „Japońska sztuka pakowania przedmiotów – Furoshiki”. Otwarty wykład i warsztaty odbyły się dnia 1 czerwca br. w ASP w Łodzi.

Ponadto wystawa „2. Międzynarodowe Triennale Tkaniny Młodych YTAT Łódź 2016” prezentowana była dodatkowo i wpisana w harmonogram „Nocy Muzeów” z 14/15 maja 2016 roku w Łodzi.

do góry