O nas

 • 02.jpg
  Filename: 02.jpg
  Size: 81.48 KB
 • 01.jpg
  Filename: 01.jpg
  Size: 335.1 KB
 • 04.jpg
  Filename: 04.jpg
  Size: 106.93 KB
 • 05.jpg
  Filename: 05.jpg
  Size: 168.29 KB
 • 03.jpg
  Filename: 03.jpg
  Size: 163.71 KB
 • 06.png
  Filename: 06.png
  Size: 1876.44 KB
 • 08.jpg
  Filename: 08.jpg
  Size: 744.86 KB
 • 09.jpg
  Filename: 09.jpg
  Size: 789.07 KB
 • 07.jpg
  Filename: 07.jpg
  Size: 816.55 KB

studia stacjonarne I i II stopnia

Studia na kierunku projektowanie ubioru na Wydziale Sztuk Projektowych powstały w odpowiedzi na potrzeby osób chcących zdobyć wysokie kwalifikacje wzornicze i artystyczne w dziedzinie projektowania mody. Wieloletnie doświadczenie pozwoliło wypracować doskonałe zaplecze w postaci specjalistów i bazy warsztatowo-technicznej służące przygotowaniu studentów do wykonywania zawodu.

Środowisko Łodzi, miasta historycznie związanego z przemysłem włókienniczym wspiera Akademię w organizacji prestiżowego wydarzenia Łódź Young Fashion dedykowane młodym projektantom mody, w ramach którego odbywają się trzy konkursy: Łódź Young Fashion Award, Ogólnopolski Konkurs "Złota Nitka", który w przeszłości został powołany do życia w Katedrze Ubioru oraz konkurs na najlepsze dyplomy Instytutu Ubioru – Gala Dyplomowa.

Cel kształcenia

Celem studiów na kierunku projektowanie ubioru jest kształcenie designerów o wysokich kwalifikacjach, rozumiejących procesy i uwarunkowania dotyczące wzornictwa, zdolnych do podejmowania działań projektowych i indywidualnej działalności twórczej w obszarze ubioru.

Sposób uzyskania dyplomu

Zakres licencjackiej pracy dyplomowej obejmuje:

 • wykonanie i przedstawienie pracy praktycznej związanej z kierunkiem studiów i specjalnością oraz aneks ogólnoplastyczny,
 • przygotowanie i przedłożenie pracy teoretycznej związanej treścią z pracą praktyczną, zawierającej przypisy i ilustracje (około 15–20 stron)

Po trzech latach studiów licencjackich i obronie pracy dyplomowej, absolwent uzyskuje tytuł zawodowy: licencjata.

Zakres magisterskiej pracy dyplomowej obejmuje:

 • wykonanie i przedstawienie pracy praktycznej związanej z kierunkiem studiów i specjalnością oraz aneks ogólnoplastyczny,
 • przygotowanie i przedłożenie pracy teoretycznej zawierającej przypisy i ilustracje (około 30–40 stron)
 • praca teoretyczna powinna mieć znamiona samodzielnej pracy badawczej w obszarze sztuk projektowych.

Po dwóch latach studiów magisterskich i obronie pracy dyplomowej, absolwent uzyskuje tytuł zawodowy: magistra sztuki.

Informator o kierunku

do góry