Instytut Ubioru

0

Instytut Ubioru, działający w ramach Wydziału Sztuk Projektowych, jest jedynym tego typu Instytutem w wyższym szkolnictwie artystycznym w Polsce. Istnieje już ponad 40 lat, ulegając różnym przemianom strukturalnym i programowym, ale zawsze zachowując swe podstawowe cele:

  • kształcenie projektantów ubioru o wysokich kwalifikacjach - przygotowanych do pracy w przemyśle odzieżowym, a także do prowadzenia indywidualnej działalności twórczej,
  • prowadzenie prac badawczo-artystycznych w zakresie szeroko rozumianego ubioru,
  • rozwój istniejącej i kreowanie przyszłej kadry pracowników naukowo-dydaktycznych.

Podstawową zasadą w dydaktyce Instytutu jest stwarzanie warunków do czynnego studiowania, głównie poprzez problemowe ujmowanie zadań stawianych studentom. Pozwala to na wykształcenie u nich umiejętności "uczenia się" zamiast stereotypowego "nauczania". W ten sposób dąży się do ukształtowania odpowiedniej twórczej i aktywnej osobowości.

Drugą zasadą jest równoległość kształcenia ogólnoplastycznego poprzez malarstwo, rzeźbę, rysunek i inne media oraz kształcenia specjalistycznego, w trakcie którego student praktycznie rozwiązuje problemy z zakresu projektowania i prezentacji ubioru.

Pojęcie ubioru jest traktowane bardzo szeroko i obejmuje wszystkie elementy tworzące go w odniesieniu do funkcji, jakie ma spełniać.
Cele i zasady dydaktyczne wyznaczają strukturę Katedry Ubioru i szczegółowe programy pracowni.

Dydaktyka w Katedrze prowadzona jest w taki sposób, aby stwarzać możliwość częstego stykania się studentów z praktyką wynikającą z funkcjonowania rynku odzieżowego. Jest to często inspirowane przez świadomych producentów odzieży, którzy już wśród studentów poszukują najzdolniejszych projektantów. Praktyka ta staje się normą w miarę stabilizowania się rynku. Realizowane jest to poprzez organizowanie przy współudziale firm odzieżowych konkursów na projekty związane z profilem ich produkcji.

Uczestnictwo w konkursach od dawna jest stałym elementem dydaktyki i ma zasięg nie tylko krajowy, ale i międzynarodowy.


Pracownia Projektowania Ubioru I

Pracownia Projektowania Ubioru II

Pracownia Projektowania Ubioru III

Pracownia Projektowania Ubioru Dzianego

Pracownia Projektowania Obuwia i Galanterii Skórzanej

Pracownia Bielizny i Ubioru Rekreacyjnego

Pracownia Kształtowania Formy Ubioru

Pracownia Projektowania Ubioru Sportowego i Specjalistycznego

Pracownia Kostiumu Teatralnego i Filmowego

Pracownia Komputerowego Wspomagania Projektowania

Warsztaty

do góry