Instytut Biżuterii

0

Instytut Biżuterii jest jedynym instytutem o tej specjalizacji w wyższym szkolnictwie artystycznym w Polsce. Tradycje Instytutu sięgają roku 1959 i założenia przez prof. Lenę Kowalewicz-Wegner Pracowni Drobnych Form w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Łodzi (dzisiejsza Akademia Sztuk Pięknych). Założenia dydaktyczne i artystyczne tej pierwszej pracowni są cenną spuścizną kontynuowana przez wszystkich naszych pedagogów. Cykl kształcenia realizowany jest w systemie studiów stacjonarnych I i II stopnia oraz studiów podyplomowych. Kształci projektantów biżuterii i form złotniczych. Studenci projektują i wykonują: biżuterię unikatową i przemysłową, przedmioty na stół, galanterię metalową, medale, statuetki itp.

Praca ze studentami ukierunkowana jest głównie na rozwijanie indywidualnych predyspozycji artystycznych, wyobraźni, kreatywności i zdolności manualnych. Kształcenie równoległe w pracowniach projektowych i warsztatowych zapewnia studentom optymalne przygotowanie specjalistyczne zarówno jako projektanta przemysłowego jak i niezależnego twórcy. Szczególny nacisk kładziony jest na indywidualną pracę ze studentem, rozwijanie jego wrażliwości, osobowości artystycznej, oryginalności realizowanych projektów oraz perfekcję wykonania w oparciu o zdobytą wiedzę zakresu technologii. Realizacje wykonywane są zarówno w typowych materiałach i technikach złotniczych, jak i w materiałach i technologiach alternatywnych, nietypowych surowcach czy technologiach komputerowych. Metody i program nauczania są modyfikowane i dostosowywane do zmieniających się potrzeb rynku. Studenci Instytutu Biżuterii corocznie prezentują swoje prace na targach branżowych, w prestiżowych galeriach, biorą udział w licznych konkursach w kraju i zagranicą, zdobywając nagrody i doświadczenie. Możliwość ciągłych prezentacji osiągnięć studentów przyczynia się do ich rozpoznawalności w środowisku projektantów biżuterii i ułatwia kontakty z galeriami. Ilość nagród i wyróżnień zdobywanych przez studentów i absolwentów świadczy o wysokim poziomie realizowanego programu nauczania jak i oryginalności powstających prac, sytuując Instytut wśród liczących się europejskich ośrodków kształcących w tej dziedzinie sztuki.


Instytut Biżuterii - kierunek biżuteria Dyrektor Instytutu - dr Michalina Owczarek-Siwak

Studia stacjonarne I stopnia

Pracownia Podstaw Projektowania - dr Michalina Owczarek-Siwak

Pracownia Biżuterii - dr hab.Sergiusz Kuchczyński

Pracownia Emalii - dr hab.Olga Podfilipska-Krysińska, prof. uczelni

Pracownia Form Złotniczych I stopnia - dr hab. Ewa Effenberg-Kaja

Pracownia Medalierstwa - dr Magdalena Walczak

Pracownia Technologii i Materiałoznawstwa - dr Jarosław Kolec

Pracownia Komputerowego Wspomagania Projektowania- mgr Marcin Nowak

Studia stacjonarne II stopnia

Pracownia Biżuterii - dr hab. Sergiusz Kuchczyński

Pracownia Emalii - dr hab.Olga Podfilipska-Krysińska, prof. uczelni

Pracownia Form Złotniczych II stopnia - prof. Andrzej Boss

Pracownia Interdyscyplinarnych Działań Wizualnych - prof. Jolanta Wagner

Pracownia Komputerowego Wspomagania Projektowania - mgr Marcin Nowak

Warsztaty:

Kierownik - dr Jarosław Kolec
Tadeusz Michalak
Sylwester Piertras

do góry