Instytut Biżuterii

Instytut Biżuterii jest jedyną rozbudowaną jednostką o tej specjalizacji w wyższym szkolnictwie artystycznym w Polsce. Cykl kształcenia realizowany jest w systemie studiów dziennych na poziomie licencjackim, magisterskim, doktoranckim i podyplomowym. Kształci projektantów biżuterii i form złotniczych. Studenci projektują i wykonują: biżuterię unikatową i przemysłową, przedmioty na stół, galanterię metalową, medale, statuetki itp.

Praca ze studentami ukierunkowana jest głównie na rozwijanie indywidualnych predyspozycji artystycznych, wyobraźni, kreatywności i zdolności manualnych. Szczególny nacisk kładziony jest na indywidualną pracę ze studentem, rozwijanie jego wrażliwości, osobowości artystycznej, oryginalności realizowanych projektów oraz perfekcję wykonania w oparciu o zdobytą wiedzę z zakresu technologii. Realizacje wykonywane są zarówno w typowych materiałach i technikach złotniczych, jak i w materiałach i technologiach alternatywnych, nietypowych surowcach czy technologiach komputerowych. Kształcenie równoległe w pracowniach projektowych i warsztatowych zapewnia studentom optymalne przygotowanie specjalistyczne, zarówno jako projektanta przemysłowego, jak i niezależnego twórcy. Metody i program nauczania są modyfikowane i dostosowywane do zmieniających się potrzeb rynku. Studenci Instytutu Biżuterii corocznie prezentują swoje prace na targach branżowych, w prestiżowych galeriach, biorą udział w licznych konkursach w kraju i zagranicą, zdobywając nagrody i doświadczenie. Możliwość ciągłych prezentacji osiągnięć studentów przyczynia się do ich rozpoznawalności w środowisku projektantów biżuterii i ułatwia kontakty z galeriami i potencjalnymi pracodawcami. Ilość nagród i wyróżnień zdobywanych przez studentów i absolwentów świadczy o wysokim poziomie realizowanego programu nauczania, jak i o oryginalności powstających prac, sytuując Instytut Biżuterii wśród liczących się europejskich ośrodków kształcących w tej dziedzinie sztuki.

Tradycje kształcenia projektantów biżuterii w Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, sięgają 1959 roku, kiedy to powstała pierwsza pracownia tego kierunku, założona przez prof. Lenę Kowalewicz-Wegner. Instytut jest bezpośrednim kontynuatorem tradycji tej pracowni, a powstał przez przekształcenie Katedry Biżuterii stworzonej w 2002 roku przez prof. Andrzeja Szadkowskiego i prof. Andrzeja Bossa. Jako nowoczesna placówka edukacyjna Instytut oferuje studentom możliwość kształcenia się w siedmiu pracowniach projektowych (czterech na poziomie licencjackim i trzech na poziomie magisterskim) i pełnego wykształcenia technologicznego, zarówno w tradycyjnym sposobie wytwarzania biżuterii, jak i najnowocześniejszych technologiach prototypowania.


Pracownia Projektowania Form Złotniczych

Pracownia Interdyscyplinarnych Działań Wizualnych

Pracownia Biżuterii

Pracownia Emalii

Pracownia Medalierstwa

Warsztaty

do góry