Jakość kształcenia

W skład Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia wchodzą:

  • Uczelniany Zespół ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia
  • Wydziałowe Zespoły ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia
  • Wydziałowe Zespoły ds. Programów Kształcenia

Uczelniany Zespół ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia:

Przewodniczący:

dr Przemysław Wachowski, ad. – Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia

Pozostali członkowie:

dr hab. Ewa Wojtyniak-Dębińska, prof. nadzw. – Prodziekan Wydziału Sztuk Wizualnych

dr Sergiusz Kuchczyński, ad. – Prodziekan Wydziału Tkaniny i Ubioru

prof. Zdzisław Olejniczak, prof. zw. – Prodziekan Wydziału Grafiki i Malarstwa

dr hab. Anna Miarka, prof. nadzw. – Prodziekan Wydziału Wzornictwa i Architektury Wnętrz

dr hab. Ludwika Żytkiewicz-Ostrowska, ad. – Kierownik Doktoranckich Studiów Środowiskowych

dr Marcin Mielczarek, ad. – Pełnomocnik Dziekana Wydziału Rzeźby i Działań Interaktywnych

dr Katarzyna Miller, ad. – Pełnomocnik Dziekana Wydziału Malarstwa i Rysunku

dr Maciej Bohdanowicz, ad. – Koordynator ds. ECTS

mgr Monika Kawałek – Kierownik Działu Nauczania

Jan Barnaś – Przedstawiciel Samorządu Studenckiego


Wydziałowe Zespoły ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia

Wydział Grafiki i Malarstwa

prof. Zdzisław Olejniczak, prof. zw. - Przewodniczący
dr hab. Dariusz Kaca, prof. nadzw.
mgr Przemysław Hajek, asystent
mgr Tomasz Kawełczyk, asystent

Wydział Sztuk Wizualnych

dr hab. Ewa Wojtyniak-Dębińska, prof. nadzw. – Przewodnicząca
dr Dominika Sadowska, adiunkt
dr Maciej Bohdanowicz, adiunkt
mgr inż. Piotr Kulbicki, instruktor

Wydział Tkaniny i Ubioru

dr Sergiusz Kuchczyński, ad. – Przewodniczący
dr Katarzyna Caban-Piaskowska, ad.
dr Dominika Krogulska-Czekalska, asyst.
mgr Michał Szul, asyst.

Wydział Wzornictwa i Architektury Wnętrz

dla kierunku architektura wnętrz:
dr hab. Anna Miarka, prof. nadzw. – Przewodniczący
dr Beata Wawrzecka, ad.
dr Rafał Szrajber, ad

dla kierunku wzornictwo:
dr hab. Anna Miarka, prof. nadzw. – Przewodniczący
dr Bogusław Krzciuk, ad.
mgr Beata Nikolajczyk-Miniak, asyst.

Wydział Rzeźby i Działań Interaktywnych

dr Marcin Mielczarek, ad. - Przewodniczący
prof. Małgorzata Siwek, prof. zw.
dr Piotr Krzyżanowski, ad.
mgr Jarosław Borek, asyst.

Wydział Malarstwa i Rysunku

dr Katarzyna Miller, ad. – Przewodnicząca
prof. Wojciech Leder,
dr Michał Rybiński, ad.
mgr Aleksandra Kozioł, asyst.


Wydziałowe Zespoły ds. Programów Kształcenia

Wydział Grafiki i Malarstwa

dr hab. Piotr Karczewski, prof. nadzw.
prof. Zdzisław Olejniczak, prof. zw.
dr hab. Sławomir Ćwiek, prof. nadzw.
prof. Lesław Miśkiewicz, prof. zw.
dr hab. Sławomir Kosmynka, prof. nadzw.
dr hab. Witold Warzywoda, prof. nadzw.

Wydział Sztuk Wizualnych

dr Przemysław Wachowski, ad.
dr Beata Marcinkowska, ad.
prof. Gabriel Kołat, prof. zw.
dr hab. Krzysztof Rynkiewicz, prof. nadzw.
dr hab. Piotr Kucharski, prof. nadzw.
dr Maciej Bohdanowicz, ad.
dr Artur Chrzanowski, ad.
Barbara Mydlak

Wydział Tkaniny i Ubioru

dr hab. Małgorzata Dobrzyniecka-Kojder, prof. nadzw.
prof. Krystyna Czajkowska, prof. zw.
dr hab. Lidia Choczaj, prof. nadzw.
dr Olga Podfilipska-Krysińska, ad.
dr Piotr Suchocki, ad.

Wydział Wzornictwa i Architektury

dla kierunku architektura wnętrz:
dr hab. Andrzej Wachowicz, prof. nadzw. – Przewodniczący 
dr Robert Sobański, prof. nadzw. 
dr hab. Bartosz Hunger, prof. nadzw. 
dr hab. Rafał Lamorski, prof. nadzw. 
dr Łukasz Nawrot, ad.

dla kierunku wzornictwo:
dr hab. Andrzej Wachowicz, prof. nadzw. – Przewodniczący
dr Anna Wrzesień, ad
dr Rafał Dobruchowski, ad
mgr Grzegorz Sowiński, asyst.

Wydział Rzeźby i Działań Interaktywnych

dr Marcin Mielczarek, ad. - Przewodniczący
prof. Małgorzata Siwek, prof. zw.
dr hab. Tomasz Matuszak, ad.
dr Bogdan Wajberg, ad.

do góry
Poprzednia wersja strony ASP