Rzecznik ds. równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji

dr hab. Aleksandra Gieraga prof. uczelni

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zakres działania:

  • podejmowanie działań na rzecz równego traktowania i wyrównywania szans dla całej wspólnoty Akademii oraz działań zmierzających do eliminacji wszelkich form dyskryminacji oraz nierównego traktowania, m.in. ze względu na płeć, orientację seksualną, wiek, pochodzenie etniczne, wyznanie, poglądy polityczne czy przynależność związkową;
  • inicjowanie, promowanie i prowadzenie działań przeciw dyskryminacji oraz na rzecz równego traktowania;
  • udział we wdrażaniu procedur przeciwdziałania dyskryminacji w Akademii;
  • reagowanie na przypadki dyskryminacji, uruchomienie przewidzianych dla Rzecznika procedur antydyskryminacyjnych i przeciwdziałających nierównemu traktowaniu;
  • zajmowanie stanowiska lub wyrażanie opinii w toczących się, na wniosek Rektora lub Rzecznika Dyscyplinarnego, postępowaniach dyscyplinarnych dotyczących naruszeń w obszarze równego traktowania;
  • inne zadania zlecane przez Rektora związane z bieżącą działalnością Akademii w zakresie równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji.
do góry