Plan zajęć

Kierunek RZEŹBA

Studia stacjonarne I stopnia

I rok – siatka godzin

II rok – siatka godzin

III rok – siatka godzin

Studia stacjonarne II stopnia

II rok – siatka godzin

do góry