Plan zajęć

Kierunek RZEŹBA

Studia stacjonarne I stopnia

I rok – plan zajęć

II rok – plan zajęć

III rok – plan zajęć

Studia stacjonarne II stopnia

II rok – plan zajęć


UWAGA!

Plany zajęć mogą zmienić się bez ostrzeżenia. Proszę kontrolować sytuację na tablicy ogłoszeń przy Dziekanacie lub na stronie WWW Uczelni.

do góry