Ogłoszenia i aktualności Konkursu Prime Time

W związku z obecną sytuacją epidemiczną w kraju, związaną z pandemią COVID-19, oraz ze zmianami organizacyjnymi w Uczelni, Zarządzeniem nr 122/2020 Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 16 grudnia 2020 r. wprowadza się zmiany do regulaminu konkursu PRIME TIME 2020.

Nowy Regulamin Prime Time 2020

Zarządzenie nr 122/2020 Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 16 grudnia 2020 r.

do góry