O Konkursie

Od roku 2000 Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi organizuje połączony z wystawą konkurs najlepszych dyplomów pod nazwą Prime Time (dawniej Rocznik). Wystawa i konkurs odbywają się corocznie. Najlepsze dyplomy powstałe w minionym roku akademickim prezentowane są na przełomie stycznia i lutego roku następnego. Pomysłodawcą tego wydarzenia była prof. Krystyna Nadratowska-Górska, ówczesna Prorektor ds. Nauki i Promocji, zaś jej wieloletnim komisarzem – prof. Jolanta Rudzka Habisiak.

Wystawa pokazuje, jak równolegle i wskutek wzajemnych oddziaływań odbywa się proces kształcenia. Jest to proces, którego obrazem jest suma autorytetów: pedagogów kształcenia ogólnoplastycznego, specjalistów kształcenia kierunkowego i indywidualności dyplomantów. Rocznik jest prezentacją właśnie takiej współpracy i unikatowych rozwiązań. Wystawa prezentuje dyplomy studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia oraz studiów jednolitych magisterskich z czterech wydziałów stanowiących Akademię: Wydziału Grafiki i Malarstwa, Tkaniny i Ubioru, Wzornictwa i Architektury Wnętrz oraz Sztuk Wizualnych. Na każdym z nich podstawą kształcenia jest ogólne przygotowanie artystyczne, z takimi przedmiotami jak malarstwo, rysunek, rzeźba, kompozycja, grafika warsztatowa, fotografika czy techniki multimedialne. Mogą się one także stać tematami dyplomowymi bądź służyć kształceniu osobowości artystycznej w specjalizacjach dyplomowych dotyczących designu, architektury wnętrz, grafiki użytkowej: projektowaniu plakatów, druków, wydawnictw, gobelinów, dywanów, druków na tkaninie, odzieży, biżuterii, obuwia oraz innych form przemysłowych. 

Dzięki uprzejmości Norberta Zawiszy – wieloletniego Dyrektora Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi – który otworzył przestrzenie wystawiennicze Muzeum dla corocznej prezentacji najlepszych dyplomów Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, wydarzenie to weszło na stałe do kalendarza imprez kulturalnych zarówno Akademii, samego Muzeum, jak i miasta Łodzi.

Począwszy od roku 2012 wydarzenie przeszło kilka zmian organizacyjnych. Podczas edycji Rocznik 2012 po raz pierwszy najlepsze dyplomy nagrodzono medalami: złotym, srebrnym i brązowym. Ich projekt wybrany został w konkursie ogłoszonym przez Rektor Akademii prof. Jolantę Rudzką Habisiak, który zwyciężyła Dorota Sokołowska, studentka Katedry Biżuterii łódzkiej ASP.

W 2013 roku nastąpiła kolejna modyfikacja – konkurs Rocznik przekształcił się w Prime Time. Nowa nazwa symbolizuje nowy początek dla studentów łódzkiej ASP, a jednocześnie odzwierciedla najlepsze ich lata oraz okres rozkwitu i świetności twórczości artystycznej.

Następny przełom, w roku 2015, polegał na powołaniu przez Rektor Akademii prof. Jolantę Rudzką Habisiak niezależnego Jury konkursu, w skład którego co roku wchodzą wybitne osobistości ze świata sztuki i designu. Zadaniem Jury jest wyłonienie najlepszych trzech dyplomów Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Ta edycja konkursu była również wyjątkowa dzięki wsparciu sponsora – nagrodzeni dyplomanci oprócz medali otrzymali nagrodę pieniężną.

Wszystkie te zmiany posłużyły zwiększeniu znaczenia konkursu, który z roku na rok staje się coraz bardziej prestiżowym wydarzeniem. Patronat honorowy nad konkursem i wystawą tradycyjnie co roku obejmują Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Wojewoda Łódzki, Marszałek Województwa Łódzkiego i Prezydent Miasta Łodzi.

do góry