Wydarzenia

0
 • miniatura
  Filename: logosy-mkidn-2023_f89ad.jpg
  Size: 43.28 KB

Zapraszamy do zgłaszania udziału studentów i studentek w konkursie ogłoszonym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego pt. „Wsparcie studentów w zakresie podniesienia ich kompetencji i umiejętności”.

Przedmiotem projektu jest wsparcie studentów i studentek w rozwoju ich kompetencji i umiejętności, aktywności naukowej, innowacyjności, kreatywności poprzez umożliwienie uczestnictwa w międzynarodowych konkursach i  konferencjach na ternie Unii Europejskiej.

Udział studentów i studentek w powinien pozwolić na potwierdzenie umiejętności teoretycznych zdobytych podczas zajęć, jak i na poszerzenie umiejętności i/lub kompetencji i/lub kwalifikacji z zakresu wybranej dziedziny naukowej.

W ramach rekrutacji może wziąć udział osoba/osoby spełniające łącznie poniższe kryteria: 

 1. student lub studentka lub zespołu studentów lub studentek – ze studiów I lub II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich; 
 2. student/ka posiadająca udokumentowaną znajomość co najmniej jednego języka obcego na poziomie nie niższym niż B2 (poświadczoną w szczególności oświadczeniem lektora o poziomie znajomości języka obcego przez studenta/studentkę lub certyfikatem potwierdzającym znajomość języka obcego); 
 3. student/ka posiadająca pozytywną opinię opiekuna merytorycznego lub opiekuna koła naukowego na temat dotychczasowej aktywności naukowej studenta lub studentki. Opinia powinna potwierdzać, że potencjał rozwojowy i dotychczasowe doświadczenie studenta lub studentki dają podstawy sądzić, iż mogą wygrywać konkursy, zawody międzynarodowe o najwyższej randze lub zdobyć wyróżnienia na konferencjach; 
 4. w przypadku zespołu studentów lub studentek - za zespół przyjmujemy min. 2 osoby w grupie pracującej nad jednym tematem. 

Zgłoszenia do projektu przyjmowane są do 19.06.2024r. do godz. 13:00 w Biurze Karier ASP w Łodzi pok 306. Uzupełnione i podpisane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie, na kopercie należy umieścić imię i nazwisko kogo dokumentacja dotyczy. 

Zgłoszenie powinno zawierać: 

 1. CV zgodne ze wzorem w załączeniu
 2. Oświadczenie/certyfikat dot. znajomości języków obcych. 
 3. Opinia opiekuna merytorycznego lub opiekuna koła naukowego na temat dotychczasowej aktywności naukowej studenta lub studentki. 

Załączniki do ogłoszenia: 

 1. Wzór CV
 2. Regulamin Akademii Sztuk Pięknych Im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi projektu
 3. Klauzula informacyjna 
 4. Klauzula informacyjna Ministra Nauki

Serdecznie zapraszamy!

do góry