Konkursy zewnętrzne

0
  • miniatura
    Filename: miniatura.jpg
    Size: 67.73 KB

Od 8 sierpnia do 20 października 2022 roku Zarząd Lokali Miejskich przyjmować będzie wnioski o oddanie w najem lub zamianę lokali mieszkalnych z przeznaczeniem do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy. Lokale są usytuowane w budynkach wyremontowanych w ramach programu „Miasto Kamienic”.

Uprawnionymi do złożenia wniosku są:

  • studenci ostatniego roku uczelni w Łodzi oraz absolwenci uczelni w Łodzi rekomendowani przez rektora uczelni lub osobę przez niego upoważnioną, którzy w dacie złożenia wniosku nie ukończyli 30. roku życia,
  • studenci i absolwenci łódzkich uczelni, którzy chcą zamienić dotychczas zajmowany lokal mieszkalny, wynajmowany na czas trwania stosunku pracy na inny lokal, którego najem jest związany ze stosunkiem pracy,

 którzy zamieszkują i pracują na terenie Miasta Łodzi.

Wniosek o oddanie w najem lokalu mieszkalnego lub zamianę lokalu mieszkalnego usytuowanego w budynkach stanowiących w 100% własność Miasta Łodzi z przeznaczeniem do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy na terenie Miasta Łodzi wymaga:

  • pisemnej opinii rektora uczelni lub osoby przez niego upoważnionej,
  • przedłożenia aktualnego zaświadczenia o pozostawaniu w stosunku pracy,
  • opinii o pracy zawodowej wystawionej przez pracodawcę.


Druk wniosku można pobrać na stronie: zlm.lodz.pl

Wypełniony wniosek wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w kancelarii Zarządu Lokali Miejskich przy al. Kościuszki 47 w Łodzi lub przesłać drogą pocztową na adres al. Kościuszki 47, 90-440 Łódź (liczy się data stempla pocztowego).

Szczegółowych informacji udzielają:

Ludmiła Micielska, tel. 42 628 7114
Małgorzata Sochacka, tel. 42 628 7020

do góry