Konkursy zewnętrzne

Na czerwonym tle czarna nierównomierna plama, a na niej biały napis: konkurs na plakat festiwalu FETA 2022.
0
  • miniatura
    Filename: FETA_miniatura.jpg
    Size: 29.35 KB

W imieniu organizatora - Plamy GAK z siedzibą w Gdańsku, ul. Pilotów 11 - zapraszamy serdecznie do udziału w konkursie na plakat XXIV edycji Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Plenerowych i Ulicznych FETA.

Konkurs jest skierowany przede wszystkim do grafików, projektantów, artystów plastyków oraz osób i firm zajmujących się projektowaniem reklamowym. Do konkursu każdy z uczestników zgłosić może dowolną liczbę projektów.

Projekt graficzny plakatu powinien obejmować grafikę oraz tekst:

XXIV Międzynarodowy Festiwal Teatrów Plenerowych i Ulicznych FETA

XXIV International Street and Open-Air Theatres Festival FETA

Gdańsk / 7 – 10.07.2022 / feta.pl

oraz logotypy: Miasto Gdańsk, Gdański Archipelag Kultury, Plama

Zgłoszenie prac następuje poprzez przesłanie na adres organizatora wydruku pracy w formacie B1 pion oraz płyty CD lub pendrive zawierające wersję elektroniczną pracy w formacie: JPG lub TIFF oraz plik wektorowy lub psd.

Ważne informacje:

Zgłoszenia do 21.02.2022 r.

Ogłoszenie wyników 5.03.2022 r.

Autor/ka zwycięskiego projektu otrzyma nagrodę wysokości 5 000 zł

Więcej informacji:

do góry