Konkursy zewnętrzne

Biały poziomy prostokąt z czerwoną,  przekreśloną pionowo literą c. SONATINA 6, konkurs na projekty badawcze.
0
  • miniatura
    Filename: miniaturka3.jpg
    Size: 35.42 KB

W imieniu Narodowego Centrum Nauki zapraszamy do udziału w konkursie SONATINA 6 na projekty realizowane przez młodych badaczy.

Głównym celem konkursu jest wsparcie rozwoju naukowców znajdujących się na początku swojej kariery poprzez stworzenie im możliwości pełnoetatowego zatrudnienia i prowadzenia badań naukowych w Polsce. Dodatkowo SONATINA 6 umożliwia im zdobycie wiedzy i doświadczenia podczas realizacji staży w wysokiej jakości zagranicznych ośrodkach naukowych. Zaplanowane projekty mogą obejmować zarówno badania podstawowe, jak i badania aplikacyjne. Prace można rozplanować na 2 lub 3 lata, staże mogą trwać od 3 do 6 miesięcy. 

W konkursie mogą brać udział naukowcy, którzy posiadają już stopień naukowy doktora, uzyskany po 31 grudnia 2018 r. lub też ci, którzy uzyskają go do końca czerwca 2022 r. Wnioski mogą składać również osoby, którym stopień naukowy doktora nadano wcześniej, ale w międzyczasie miały przerwy w karierze naukowej związane np. z urodzeniem lub przysposobieniem dzieci.

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów badawczych w ramach konkursu SONATINA 6 to 25 mln zł.

Nabór wniosków w systemie ZSUN/OSF trwa od 16 grudnia 2021 r. do 15 marca 2022 r. do godziny 16:00.

Więcej o konkursie: 

do góry