Konkursy zewnętrzne

Białe tło i napis OLKUSZ. KONKURS NA PROJEKT MURALU
  • miniatura
    Filename: olkusz_miniatura.jpg
    Size: 12.37 KB

Budynek Dawnego Starostwa z ekspozycją Podziemny Olkusz stały się prawdziwą wizytówką centralnego placu Srebrnego Miasta. Przyciągają turystów z całego kraju, są także uwieczniane na licznych fotografiach. Gmina Olkusz ogłosiła właśnie konkurs na projekt muralu, który docelowo w przyszłości zostanie wykonany na ścianie widocznej z dziedzińca Dawnego Starostwa.

Zadaniem konkursowym uczestników konkursu jest wykonanie projektu muralu, który powinien nawiązywać do historii Olkusza lub miejsca, w którym mural ma się znajdować, oraz pełnić rolę promocyjną miasta. Kompozycję muralu należy wpisać w kontekst architektoniczny ściany budynku znajdującej się przy Dawnym Starostwie w Olkuszu oraz uwzględniać charakter otoczenia (w szczególności obiektów zabytkowych), z którymi ma tworzyć spójną i harmonijną całość, wzbogacając estetycznie przestrzeń miejską. Docelowo mural powinien stać się wizytówką miasta, oddając jego charakter i wyjątkowość.

Konkurs skierowany jest w szczególności do artystów plastyków, studentów lub absolwentów uczelni plastycznych oraz osób mających doświadczenie w projektowaniu i realizacji murali.

Ważne informacje:

  • Prace należy nadsyłać do 30 listopada 2021 r., do godz. 14:00 - bezpośrednio do Biura Promocji i Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu, Rynek 1, 32-300 Olkusz lub pocztą na adres: Biuro Promocji i Informacji Publicznej, Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu, Rynek 1, 32-300 Olkusz  (decyduje data wpływu do Urzędu).
  • Główna nagroda - 10 000 zł.

Więcej informacji:

do góry