Zamówienia publiczne

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 do SIWZ – Formularz asortymentowo-cenowy

Załącznik nr 4 do SIWZ – Oświadczenia

Załącznik nr 5 do SIWZ – Wzór umowy dla cz. 1,2,3

Załącznik nr 5 do SIWZ – Wzór umowy dla cz. nr 4


Załącznik nr 1 – Informacja z otwarcia ofert

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o grupie kapitałowej

do góry
Poprzednia wersja strony ASP