Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o zamówieniu

Załącznik nr 1 – formularz oferty

Załącznik nr 2 – wykaz usług

Załącznik nr 3 – oświadczenie

Umowa

Załącznik do umowy


Informacja o złożonych ofertach

Wzór oświadczenia o grupie kapitałowej


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Informacja o udzieleniu zamówienia

do góry
Poprzednia wersja strony ASP