Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia – nieaktualne

Załącznik nr 2 – formularz oferty

Załącznik nr 3 – wzór oświadczenia wstępnie potwierdzającego, że wykonawca nie podlega wykluczeniu

Załącznik nr 4 – wzór umowy – nieaktualne

Załącznik nr 5 – zdjęcie poglądowe fartucha z nadrukiem


Modyfikacja SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Załącznik nr 1 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia – aktualne

Załącznik nr 4 do SIWZ – wzór umowy – aktualne

Pytania i odpowiedzi do SIWZ

Załącznik nr 1 do pytań


Informacja z otwarcia ofert


Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

do góry
Poprzednia wersja strony ASP