Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 – formularz oferty

Załącznik nr 3 – wzór oświadczenia wstępnie potwierdzającego, że wykonawca nie podlega wykluczeniu

Załącznik nr 4 – wzór umowy

Załącznik nr 5 – zdjęcie poglądowe fartucha z nadrukiem


Pytania i odpowiedzi do SIWZ


Załącznik nr 1 – Informacja z otwarcia ofert


Załącznik nr 1 – Unieważnienie postępowania

do góry
Poprzednia wersja strony ASP